Optimal energi- og indeklimaløsning til række- og parcelhuse


Optimal energi- og indeklimaløsning til række- og parcelhuse


Solar Solution til tage med under 15 graders hældning

VELUX Gruppen og Danfoss er gået sammen for at tilbyde en ny integreret energi- og indeklimaløsning til række- og parcelhuse.

Navnet på løsningen er Solar Solution .

I løsningen indgår solceller, solfangere, ventilation, varmekilde og ovenlys i indbyrdes samspil, der sikrer optimalt energiforbrug med mindst mulig CO2 -udledning og et perfekt indeklima.

Samlet løsning giver optimalt energiforbrug og indeklima i huset

Tilbuddet er en stærk, samlet og integreret pakke til de husejere, der overvejer en energi- og indeklimarenovering

Løsningen omfatter solpaneler, der sammen med en anden energikilde som f.eks. en varmepumpe leverer energi i form af varmt vand og elektricitet. Vinduerne åbner for dagslyset og sikrer god udluftning og ventilation i boligen, mens varmegenvindingen og intelligente styringer sørger for at genbruge varmen fra rummene og opretholde et sundt og stabilt indeklima.

Samlet set viser energirammeberegninger,

at energiforbruget kan reduceres med op mod 78 procent,

og at husholdningen kan blive stort set uafhængig af fossile brændstoffer.

Ideen er at skabe en samlet løsning, der integrerer ovenlys, solvarme, solceller, varmepumpe/fjernvarme, varmegenvinding og intelligent styring. Og at vise, hvor langt vi faktisk kan komme med at skabe store gevinster gennem energirenoveringsprojekter ved at udnytte, kombinere og integrere de løsninger og teknologier, som allerede er til stede på markedet i dag. Det handler om at begrænse brugen af fossile brændstoffer, mindske miljøpåvirkningen og forbedre indeklimaet i hjemmet.

Investering tjent ind på ca. 10 år

Prisen vil være afhængig af den enkelte boligejers ønsker. Ønskes der "blot" en flade med ovenlys og solceller samt en energi- og indeklimaoptimering af din nuværende varmesystem vil prisen typisk ligge på under 150.000 kr. hvorimod en pakke med solceller, solfangere, varmegenvinding, varmekilde, styring, regulering, vandtank og ovenlys typisk vil ligge på over 250.000 kr.

Tilbagebetalingstiden er ca. 10 år baseret på en energirammeberegning. Tilbagebetalingstiden vil dog være afhængig af husets installationer i udgangspunktet.

Kontakt ProjectZero for et konkret tilbud for dit hus.

Fordele ved Solar Solution

Løsningen er fleksibel og sammensættes ud fra kundens behov. Den fulde løsning giver en række fordele for boligejeren:

 • Mere dagslys og sundere indeklima
 • Ventilation og vedvarende udskiftning af luft
 • Bedre temperaturkontrol med færre udsving
 • Køling om sommeren med luft
 • Køling med koldt vand i gulvvarmeslanger ved hjælp af en varmepumpe (kræver at der i forvejen er gulvvarme)
 • Passiv opvarmning med ovenlysvinduernes varmeeffekt
 • Opvarmning med solenergi, varmepumpe og varmegenvinding
 • Udnyttelse af solens energi til varmt brugsvand og strøm
 • Reduktion af det totale energiforbrug med op til 78% baseret på energirammeberegninger
 • Energiinvesteringen tilbagebetalt efter ca. 10 år baseret på energirammeberegninger
 • Maksimal uafhængighed af fossile brændstoffer
 • Central styreenhed med digitalt display
 • En delvis præfabrikeret løsning
 • En driftssikker vedvarende komfort- og energiløsningSolar Solution til tage med mere end 15 graders hældning

Cookiepolitik