Sønderborgs ProjectZero til G20-klimatopmøde i Abu Dhabi


Sønderborgs ProjectZero til G20-klimatopmøde i Abu Dhabi

Klima- og energiminister Lykke Friis deltog i sidste uge i Clean Energy Ministerials (CEM) globale forum i Abu Dhabi.


CEM er et forum med deltagelse af verdens største økonomier, hvor Lykke Friis har haft lejlighed til at diskutere fremtidens energipolitiske udfordringer med andre ministre og erhvervslivet.

Over to dage er der blevet diskuteret konkrete løsninger blandt andet inden for sol/vind, bioenergi og kvinders rolle i udviklingen af grøn teknologi. Der har ligeledes været fokus på udviklingen af smarte elsystemer og fremme af energibesparelser.

Klima- og energiminister Lykke Friis, siger:
"Det er et stort skulderklap til den danske indsats indenfor vedvarende energi, at vi deltager i fora som Clean Energy Ministerial. Det giver Danmark og dansk erhvervsliv en rolle i udformningen af nogle af de langsigtede linjer, der er brug for i international energipolitik. Især ved at kunne præsentere konkrete eksempler på, at omstillingen til vedvarende energi er mulig og ikke mindst nødvendig i en tid hvor olieprisen er på himmelflugt. Selv har jeg haft muligheden for at gennemgå regeringens energistrategi, der jo giver et konkret - og på verdensplan ret unikt - bud på, hvordan et samfund bliver uafhængig af fossile brændsler. Men også Sønderborgs mere lokalt forankrede ProjectZero har vakt opsigt her."

Lykke Friis har blandt andet deltaget i flere rundbordsdiskussioner, hvor mulighederne for at accelerere og opskalere vedvarende energi i et stadigt tættere samarbejde mellem regeringer og erhvervslivet er blevet vendt.

Derudover har ministeren haft mulighed for at diskutere kvindernes afgørende rolle i fremtidens grønne revolution. Som minister for ligestilling har Lykke Friis sat fokus på nødvendigheden af, at flere kvinder fremover vælger de naturvidenskabelige uddannelser og aktivt deltager i udviklingen af teknologier, der kan bidrage til uafhængighed af fossile brændsler.

Klima- og energiminister, Lykke Friis udtaler i den forbindelse:

"Vi ved, at vi får brug for alle de klogeste hoveder i verden for at løse den energipolitiske rebus. Og her er det altså et voldsomt tab, hvis halvdelen af verdens talentmasse ikke deltager. Så vi har brug for at afmystificere de tekniske, naturvidenskabelige uddannelser. Når alt kommer til alt, er der jo ikke noget særskilt 'mandigt' ved at være med til at skaffe verden ren og vedvarende energi. Det her er i høj grad en dagsorden, der præger det land, hvor konferencen blev afholdt."

Denne nyhed stammer fra Klima- & Energiministeriet.

Cookiepolitik