2010 Energistrategi godkendt af byrådet


2010 Energistrategi godkendt af byrådet

Sønderborg Kommune er en meget vigtig aktør i realiseringen af et CO2-neutralt Sønderborg-område. Derfor udarbejdede kommunen allerede i 2008, som en af landets første kommuner, en Energipolitik og -strategi.

Sønderborg byråd har på møde den 13. oktober 2010 godkendt vedlagte opdatering: 2010 Energistrategi, som viser mangfoldigheden i hvordan kommunen har valgt at tænke og integrere energi ind i stort set alle planområder samt afdelinger.


ProjectZero-sekretariatet hilser opdateringen velkommen og glæder sig til et fortsat tæt samarbejde om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Læs mere om Sønderborg kommunes 2010 Energistrategi her

Cookiepolitik