Arbejdernes Landsbank


Arbejdernes Landsbank

Læs mere her:
Vi bakker op om visionen for ProjectZero, fordi vi som en moderne virksomhed er bevidste om vores medansvar i bestræbelserne på at bevare jordens ressourcer.

I 2009-2010 har vi igangsat følgende initiativer: Arbejdernes Landsbank i Sønderborg er i øjeblikket under total ombygning. I den forbindelse ombygges facaderne, således at de i fremtiden fremstår med en bedre isoleringsværdi. Som tillægsgevinst vil der blive en mindre solvarmebelastning, hvilket mindsker behovet for at køle lokalerne ned om sommeren.
Belysningsanlægget i filialen ændres til LED belysning, således at energiforbruget mindskes betydeligt. LED belysningsteknologien udvikler sig meget hurtigt i øjeblikket og besparelses mulighederne er store specielt i sammenligning med nuværende halogenspots. I forbindelse med at banken fik nyt logo har vi anvendt LED teknologi i lyskilderne, hvilket hidtil har resulteret i besparelser på ca. 2.300 kwt i gennemsnit pr. filial.
I forbindelse med totalrenoveringer indføres automatisk energistyring (CTS), som vi har planer om at kunne styre centralt. CTS styring er formentlig den aktivitet, der kan bidrage mest til et positivt CO2 regnskab.

Vores mål er løbende at have opmærksomheden rettet mod de muligheder, der er for at reducere vores energiforbrug også i fremtiden.

Cookiepolitik