Sønderborg KAN nå målet

Sønderborg KAN nå målet

Klar køreplan for Sønderborg-områdets vej til CO2-neutralitet
Geotermi, gylle, grønne jobs og nye former for lagring af energien. Sønderborg-området skal være CO2-neutralt i 2029. Det sker via udnyttelse af egne vedvarende energikilder og markante energieffektiviseringer hos virksomhederne, kommunen og i private i hele området. Allerede i 2015 vil Sønderborg-områdets CO2-udslip være 25 % lavere i forhold til i dag.

Sønderborg kan gå hele vejen mod CO2-neutralitet. Det står klart efter, at en ny storstilet køreplan VEJEN MOD NULLET blev offentliggjort i dag på Alsion i Sønderborg. 78 førende danske og lokale energieksperter har bidraget undervejs.

"Der er ingen trylleformular, når man skal skabe et CO2-neutralt område. Sønderborg-området har klart potentialet til at nå målet med sit fokus på et stærkt offentlig-privat partnerskab og bredt samarbejde. Virksomhederne i området har den fornødne viden, og vi som rådgivere høster afgørende erfaringer, " fortæller Hans-Martin Friis Møller, divisionsdirektør, Miljø, Vand & Energi, Grontmij | Carl Bro, som er en af de mange eksperter bag planen.

Et stort anlagt samarbejde omkring klimalæring fra børnehave til ph.d., efteruddannelse af håndværkere, kommunens målrettede klimaindsats og en lang række videnstunge virksomheder inden for intelligent energihåndtering med Danfoss i spidsen, udgør kernen i VEJEN MOD NULLET - et helt områdes samlede køreplan frem mod CO2-neutralitet.

25% mindre CO2 i 2015
En omlægning til grøn varme i området vil give markant gevinst. Fjernvarmeproducenterne i området er klar til at overgå til ren grøn fjernvarmeproduktion baseret på geotermi, biomasse, biogas og solvarme. Broager Fjernvarme har bl.a. bygget et solvarme-anlæg på 10.000m2. Det betyder, at en udvidelse af fjernvarmenettet og udbredelse af varmepumper i landområderne alene vil reducere Sønderborg-områdets CO2-udslip med 12,5% i 2015. Lokale leverandører står klar med en kampagneindsats, så varmepumperne skal afløse oliefyr i landområderne. Energistyrelsen står klar med en støtteordning til udskiftning til varmepumper fra 2010.

"Vi har nu en gennemregnet plan, som viser, at hele vores område med virksomheder, borgere og kommune KAN nå CO2-neutralitet med en model, som kan genbruges af andre områder bagefter. Vi vil ikke købe CO2-kvoter, men omlægge energiforsyningen og effektivisere vores energiforbrug markant," fortæller Peter Rathje, der står i spidsen for det offentlige-private ProjectZero-sekretariat, som SYD ENERGI, Bitten & Mads Clausen Fonden og Sønderborg Kommune bl.a. er med til at finansiere.

De vigtigste andre indsatsområder frem til 2015 bliver:

  • Etablering af to centrale biogasanlæg, som skal sikre, at områdets 2.000.000 svin bidrager til energien med biogas. Biogas og biomasse bliver den vigtigste vedvarende energikilde for Sønderborg-området
  • En markant læringsprogram for alle uddannelsessteder i området - med klima fra børnehave til ph.d
  • Fordobling af områdets vindmøllekapacitet. Investorerne er klar.
  • Kommunen som virksomhed fortsætter med energirenovering af alle sine bygninger

Områdets virksomheder og butikker inddrages i de lærings- og rådgivningsprogrammer, som allerede har ført til energibesparelser på op til 30 % hos virksomheder og butikker.

Sønderborg i 2029: CO2-neutral vækst
ProjectZero er visionen om at gøre hele Sønderborg-området til et CO2-neutralt vækstområde fra 2029. Nu skal en målrettet strategi gøre visionen til virkelighed.
I 2029 skal Sønderborg være selvforsynende med vedvarende energi. Markante energieffektiviseringer betyder, at energiforbruget er omkring 40% lavere end i dag. Samtidig har Sønderborg-området allerede et markant bud på, hvordan fremtidens vedvarende energikilder kan styres i et dynamisk, intelligent energisystem.

"Vi vil skabe et bæredygtigt bud på fremtidens klimaudfordringer. ProjectZero er hjælp til selvhjælp. Det vil betyde, at vores område er på forkant med de krav og stigende energipriser, der vil komme udefra. Men de nære fordele er kun en lille del af mulighederne. Vi er en del af et gigantisk globalt energisystem. Derfor skal vi finde løsninger, der kan bruges andre steder i verden," sagde Peter Mads Clausen, formand for Bitten & Mads Clausen Fonden og formand for ProjectZero-fonden.

Baggrund, beregninger og eksempler er tilgængelige på www.ProjectZero.dk
Peter Rathje, direktør, mob. 40408636, er tilgængelig for citater og uddybende besvarelser.
En række energieksperter og WWF vil gerne bidrage som eksterne eksperter.

Kontakt ProjectZero for kontaktdata 6550 8098Cookiepolitik