SIB ZERO+ hus

Region Syd har opført Danmarks første +lavenergihus.

På Prins Henriks Avenue i Sønderborg blev der i august måned 2008 taget det første epokegørende spadestik til et såkaldt ZERO+ hus – et hus, der leverer mere energi, end det bruger.

Huset er opført i en spændende og tidssvarende arkitektur. Der er tale om et individuelt byggeri tilpasset natur og omgivelser og opført i mursten som et almindeligt parcelhus til hr. og fru Danmark. Husets beboere er Lone Midtgaard Wrang og Tom Toft Kragh, og deres tre børn.

Miljøbevidsthed, energibevidsthed, moderne forbrugeradfærd – det er kodeordene i det demonstrationsprojekt, som følgende regionale virksomheder er gået sammen om i Sønderborg kommune: ProjectZero, SIB Byggeri, Grontmij|Carl Bro, Danfoss og SYD ENERGI.

Vi glæder os meget til at huset er færdigopført og ser rigtig mange fordele i forhold til fremtidens bolig for primært de fokuserede og målrettede villaejere, som sætter en ære i at udvise medansvar i relation til miljø og samfund, siger Torben Golles inden det første spadestik blev taget.

At huset benævnes ZERO+ hænger sammen med, at det kan levere strøm til dets naboer, så at sige, og i princippet producerer sin egen energi.

Huset kan praktisk talt få din elmåler til at rende baglæns, når der er energioverskud fra det nettilsluttede solcelleanlæg, udtaler direktør Conny Stjernholm, SYD ENERGI Salg. Hun suppleres af afdelingschef Christian Udby, Grontmij|Carl Bro, der peger på, at den største udfordring ligger i brugernes adfærd.

Spørgsmålet er nemlig, hvordan det hele hænger sammen økonomisk i forhold til drift og forbrug, og om familien kan leve energibevidst uden at lide afsavn.

Vi har samlet ekspertiserne og de mange gode, lokale kræfter om at skabe Danmarks første +lavenergihus til familier, der gerne vil have både energieffektivitet, intelligent energihåndtering og udvise korrekt brugeradfærd, siger Christian Udby.

Projektet skal synliggøre økonomien i lavenergi, passiv- og plusbyggeri i forhold til normalt byggeri og sammenholde byggeomkostningerne med udgifterne til energiforbrug. Ansvaret for projektering og udførelse af byggeriet varetages af SIB Byggeri og Grontmij|Carl Bro.

Cookiepolitik