Grundstenen lægges


Grundstenen lægges

Grundstenen til Danmarks første +lavenergihus er lagt !

Fortidens traditioner mødte fremtidens husbyggeri, da Syd Energis bestyrelsesformand Kresten Philipsen, ungdommens stemme ved Stine Juul Hack Madsen og husejerne Lone Midtgaard Wrang og Tom Toft Kragh lagde grundstenen til Danmarks første +energihus, der leverer mere energi, end det bruger. På dagen lagde alle en særlig genstand ned i et rør, som blev forseglet og indstøbt i husets fundament. På denne måde genoplevedes en gammel byggetradition i et visionært nyt energihus.

Læs Stine Juul hack Madsens tale her

En gammel tradition byder, at man indstøber særlige oplysninger, der knytter sig til huset i en grundsten. Grundstenen kan enten være nedlagt i bygningens fundament eller indmuret som hjørnesten. Denne tradition blev genoptaget ved en indmuringsceremoni i ZERO+ huset, hvor Kresten Philipsen, Stine Juul Hack Madsen og husejerne Lone Midtgaard Wrang og Tom Toft Kragh, hver især medbragte en særlig genstand, som knytter sig til huset. Ceremonien fandt sted torsdag den 25. september på Prins Henriks Avenue i Sønderborg.

Vi indmurer grundstenen til et hus, der viser økonomien i at bygge med fokus på lavenergi og energiforbrug. Men vi håber også, at denne type huse vil udgøre en hjørnesten i fremtidig husbyggeri, så vores beboelse i højere grad bliver CO2 neutral og har 100 % egenproduktion af vedvarende energi på årsbasis, siger direktør Torben Golles hos SIB Byggeri.
Navnet ZERO+ skyldes, at huset producerer sin egen energi og har et overskud, som kan leveres til naboer. Huset opføres i en individuel og moderne arkitektur i tæt dialog med Lone Midtgaard Wrang og Tom Toft Kragh, som ejer huset.


Med huset viser vi, at danske familier kan få opfyldt alle ønsker om et flot og funktionelt hus, samtidig med at huset producerer mere energi, end det forbruger. På sigt vil denne type huse have en bedre totaløkonomi end traditionelt byggeri, siger afdelingschef Christian Udby hos Grontmij|Carl Bro.
ProjectZero arbejder for at gøre Sønderborg til 100 % CO2-neutralt område inden år 2029, så Sønderborg bliver det første bæredygtige og CO2-neutrale vækstområde i Europa.

Vi glæder os over at Danmarks første + lavenergihus er blevet bygget i Sønderborg. Det ligger fint i forlængelse af vores ProjectZero Masterplan, hvor netop bæredygtigt nybyggeri er væsenligt, siger direktør Peter Rathje hos ProjectZero.
ZERO+ huset er et resultat af et samarbejde mellem ProjectZero, SIB Byggeri, Grontmij|Carl Bro, Danfoss og Syd Energi. Ansvaret for projektering og udførelse af byggeriet varetages af SIB Byggeri. Syd Energi har ansvaret for energirådgivning og Danfoss for den tekniske løsning vedrørende indeklima og komfort.

Huset er blevet bestykket med LED-spots, hårde hvidevarer med A+++ og Electronic Housekeeper for at holde elforbruget i bund. Samtidig har huset et solcelleanlæg, så energiregnskabet alt i alt vil blive positivt, fortæller Johannes Schmidt hos Syd Energi.

Cookiepolitik