Peter M. Clausens tale

Peter M. Clausens tale


Peter M. Clausens tale ved Zero+ husets rejsegilde den 3. november 2008.

Kære miljøminister Troels Lund Povlsen, borgmester Jan Prokopek Jensen, mine damer og herrer!

Det er en stor fornøjelse for mig, at deltage i dagens rejsegilde. Det er en fantastisk vigtig brik i ProjectZero - og det er en fantastisk vigtig brik i Frank Gehrys masterplan over Byens Havn, - det er en milepæl i bestræbelserne på at føre bevis for, at det kan lade sig gøre, at opføre et byggeri, hvor vi ikke bare tager hensyn til miljø og energiforbrug, men hvor vi direkte kan bo i vores eget lille energianlæg. Det hænger fantastisk godt sammen med, at vi vil gøre Sønderborgområdet CO2 neutralt indenfor de næste 20 - 25 år.

Zero+ huset bliver simpelthen Danmarks første hus, der producerer mere energi end det bruger!
Huset er designet til at have et positivt energiregnskab på årsbasis og det mest bemærkelsesværdige er, at det kan lade sig gøre med kendt teknologi - det er altså ikke en fremtidsvision, hvor det er fantasifulde luftkasteller, der skal levere varen.
Som formand for ProjectZero er jeg stolt af, at vi her i Sønderborgområdet på så overbevisende måde kan føre bevis for vores ambitioner.
Som medejer af Danfoss og formand for Bitten og Mads Clausens Fond er jeg ikke mindre stolt, - for SIB har i meget stor udstrækning anvendt teknologi og produkter fra Danfoss. Men også andre virksomheder i området har leveret produkter og ydelser til virkeliggørelsen af dette hus. De nye kombinationer af produkter og løsninger, der allerede er tilgængelige på markedet, er mere end noget andet, beviset på, at vi kan komme meget, meget langt i nedbringelsen af energiforbruget og dermed i arbejdet med at nedbringe udledningen af CO2 - til gavn for klimaet og de kommende generationer.
Jeg vil overlade beskrivelserne af de tekniske landvindinger til vores partnere fra Sydenergi, Carl Bro og naturligvis ikke mindst Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning og blot konstatere, at SIB Zero+ huset, vi i dag fejrer rejsegilde for, har alle muligheder for at få status af et monument.
Et monument for menneskets evne til tilpasning, og for ingeniørkunstens evne til at udvikle de løsninger, der er brug for. Hvem havde for blot få år siden forestillet sig, at vi bare ved at bo, kunne producere mere energi, end vi bruger?
Dengang lød det som det rene science-fiction! I dag er det realitet. Tillykke!


Cookiepolitik