Klima- og Energistrategi 2014

Sønderborg Byråd har vedtaget en Klima- og Energistrategi for kommunen for 2014-2016.

Der er stadig fokus på at nedbringe energiforbruget og omlægge til C02-neutrale energikilder, og det er vigtigt at imødegå de klimaforandringer, som vi forudser.

Strategien er vedtaget med et afsæt i Roadmap2020 og med dialogmøder med alle de indvolverede afdelinger og eksterne aktører.

Vi har opnået en C02-reduktion på 23 %, men der skal langsigtede initiativer til for at sikre målsætningen i Roadmap 2020, hvor der skal ske en C02-reduktion på 50 % i forhold til 2007.

Læs den her

15. januar 2015

Cookiepolitik