Få mere viden

Uanset størrelse kan I som virksomhed igangsætte aktiviteter til gavn for klima, bundlinje og jeres brand. Det kan dog være uoverskueligt, hvor I skal starte, og hvordan. Læs her hvordan i kommer i gang.

Der er mange forskellige måder at opnå CO2-reduktioner på, og selv simple indsatser kan spare mange penge:

 1. Små kloge forbedringer - slukke apparatar, udskifte belysning mv.
 2. Inddragelse af medarbejderne i at udvikle nye kloge vaner
 3. Quick wins - små investeringer i fx styringsværktøjer med kort tilbagebetalingstid
 4. Store grønne projekter i form af udskiftning af maskiner
 5. Redesign af flest mulige processer i virksomheden ud fra en samlet grøn klimastrategi

Inden I går i gang, bør I inddrage relevante ledere og medarbejdere internt, stil gerne følgende spørgsmål:

 • Hvor har vi allerede arbejdet struktureret med reduktion af spild og forbrug?
 • Hvad har de enkelte afdelinger foretaget?
 • Hvad har resultaterne været?

Har I ambitioner på området, bør I udfærdige en klimastrategi

Gode links

ProjectZero anbefaler, at I bruger værktøjet www.klimakompasset.dk udviklet af DI og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis I vil sætte jer ind i mulighederne. Der findes derudover et væld af hjemmesider om klima.

ProjectZero-sekretariatet anbefaler følgende:

 • Carbon Disclosure Project - international registrering af klimaindsatser

www.cdp.net

 • State of Green - støtter og styrker den internationale opmærksomhed på løsninger og kompetencer i dansk erhvervsliv inden for energi, klima og miljø

www.stateofgreen.com

 • SparEnergi - hjælper jer med at finde alt om energiforbrug og energiløsninger i virksomheden

sparenergi.dk/offentlig-og-erhverv

Ekstern rådgivning

For at få overblik over jeres nuværende energiforbrug og CO2-udledning, kan det være en fordel med ekstern rådgivning. En mindre omkostning til en indledende drøftelse kan få jeres klimaindsats på skinner.

Vi anbefaler, at I tager kontakt til jeres leverandører af energi eller en uafhængig rådgiver. Det vil gøre jeres muligheder klare, hvis I involverer ekstern rådgivning.

 

Ekstern rådgivning

ProjectZero samarbejder med følgende rådgivere:

Cookiepolitik