Bright Green Business

Bright Green Business driver ProjectZero frem. Solid vækst og forretning går hånd i hånd med kloge klimaløsninger.

Sønderborg-områdets virksomheder har et unikt potentiale med mange viden- og ingeniørtunge virksomheder til at gå forrest som klimafrontløbere.

Bright Green Business og en proaktiv klimaindsats er afgørende for din virksomheds rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, adgang til kapital og investorer og for virksomhedens omdømme. Alle kloge klimaløsninger er et skridt i den rigtige retning, og derfor arbejder ProjectZero for, at alle typer virksomheder kan få gavn af at bidrage til visionen om et CO2-neutralt område.

Din virksomhed kan være med

De fleste virksomheder kan spare 10-20 % af deres energiforbrug alene ved ændring af adfærd eller foretage investeringer med kort tilbagebetalingstid.

Et tæt samarbejde med områdets virksomheder er helt afgørende for ProjectZero. Derfor inviterer vi alle virksomheder med i vores ZEROcompany program.

Du kan også finde gode råd om, hvordan du kommer videre med en aktiv klimaindsats.

Klimaledelse

Nøglen til at effektivisere energiforbruget er klimaledelse.

Klimaledelse er en helhedstankegang, hvor man som virksomhed eller myndighed arbejder ud fra principper baseret på god forretningssans og en bæredygtig tilgang til klima og energi.

Klimaledelse udmønter sig ved, at virksomheder og myndigheder håndterer de (negative) påvirkninger og begrænsninger samt udnytter de muligheder og styrker, som ændringer i klimaet vil medføre.

Læs mere om klimaledelse på Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk.

Klimaledelse munder ofte ud i en klimastrategi.

20. november 2014

Cookiepolitik