Hvem står bag ProjectZero?

ProjectZero blev i 2007 etableret som et offentligt privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.

Læs mere om Bitten og Mads Clausens Fond her

ProjectZero er forankret i ProjectZero-sekretariatet, som udvikler og implementerer projektet i tæt samarbejde med områdets interessenter.

 

Initiativgruppen

ProjectZero har sine rødder i den regionale tænketank Futura Syd.

I efteråret 2006 satte tænketanken fokus på intelligent energihåndtering og de forretningsmæssige muligheder, det rummer for Sønderborg - Bright Green Business. Et stort antal virksomheder i området har opbygget betydelige teknologiske kompetencer og styrkepositioner indenfor netop intelligent energihåndtering.

I foråret 2007 blev tanken om forretningsudvikling koblet mere direkte med det stigende fokus på de globale klimaproblemer og behovet for nationale initiativer til reduktion af blandt andet CO2-udledningen. ProjectZero-visionen om en energifokuseret udvikling i Sønderborg-området var skabt.

Futura Syds arbejdsgruppe bag formuleringen af ProjectZero-visionen består af journalist Hanne Risgaard samt de to lokale forretningsfolk Bjarne Rasmussen og Asger Gramkow.

Fonden

ProjectZero er forankret i Project Zero-Fonden, som er etableret med indskud fra SE, Bitten & Mads Clausens Fond, DONG Energy og Nordea-fonden.

Bestyrelsen er konstitueret for en 4-årig periode som følger per. 4. april 2018:

 • Lars Tveen (formand), udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond
 • Erik Lauritzen (næstformand), udpeget af Sønderborg Byråd
 • Allan Hermanni, udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond
 • Henrik Bindslev, udpeget af SDU
 • Tage Petersen, udpeget af Sønderborg Byråd
 • Torben Poulsen, udpeget af SE

Læs mere om Fondens lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a her

Bestyrelsen

Bestyrelsen er konstitueret som følger per. 29. marts 2019:

 • Hans Lehmann, (formand), vicedirektør, EUC Syd
 • Aase Nyegaard (næstformand), formand, Teknik & Miljøudvalget, Sønderborg Kommune
 • Allan Hermanni, Head of Real Estate, Danfoss A/S
 • Jan Mortensen, forretningsfører, Nordborg Andelsbolig Forening
 • Morten Vestergaard, underdirektør, Broager Sparekasse

Organisation

ProjectZero-sekretariatet eksekverer den lagte handlingsplan. Sekretariatet ledes af administrerende direktør Peter Rathje.
Sekretariatet har kontor i Vidensparken på Alsion i Sønderborg.

ProjectZero
Alsion 2
6400 Sønderborg

Adm. direktør Peter Rathje
+45 4040 8636 
peter.rathje@projectzero.dk 

Cookiepolitik