Hvad er ProjectZero?

 

ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund, det vi kalder "Den Store Omstilling".

Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling sætter Sønderborg-området fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer.

ProjectZero-visionen er for Danmark og resten af verden et demonstrationsprojekt for, hvordan man for et helt område på samme tid reducerer CO2 og skaber nye vækstmuligheder.

 

Strategi

Lokal handlekraft og forretningsorienterede løsninger

Vi vil vise, hvordan man i praksis gennemfører en markedsdrevet og vækstbaseret energi- og klimaomstilling til et CO2-neutralt samfund inden 2029.

Kort sagt - hvordan man skaber Bright Green Business.

ProjectZero er i fuld gang med at realisere visionen lokalt i Sønderborg-området i kraft af partnerskaber, lokal involvering og international tiltrækningskraft. Og samtidig udbreder vi vores resultater gennem national og international branding og samarbejde.

Kun i kraft af samarbejde, partnerskaber og involvering kan vi skabe resultater. ProjectZero tiltrækker, tester og markedsmodner energi- og klimaprojekter og skaber dermed skalerbare energi- og klimaløsninger, CO2-reduktion, vækst og grønne jobs.

Mission

Et grønt fingeraftryk på den globale udvikling.

De globale energi- og klimaændringer er enorme, og der er behov for handling. Klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer med at tilpasse, omstille og udvikle vore byer og lokalsamfund.

Overalt i verden søger lande, byer og virksomheder efter bæredygtige løsninger, som både fungerer og hænger sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Vores mål er at gøre Sønderborg-området 100 % CO2-neutral inden 2029.

Cookiepolitik