Om ProjectZero

Det vil vi

Sønderborg vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. 

Det når vi

Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt 800 nye grønne arbejdspladser.
Sønderborg-området har med udgangen af 2013 reduceret CO2-udledningen med 23 % og er dermed godt på vej til at nå målet om 25 % reduktion i 2015.
Næste mål er i 2020 at have reduceret udledningen med 50 % i forhold til 2007 - med udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020.
Det endelige mål er i 2029 at være CO2-neutral.

Det gør vi

Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye partnerskaber i et samarbejde baseret på, at nye klimakloge løsninger giver en økonomisk gevinst for den enkelte borger og virksomhed.

Du kan følge os og deltage i vejen mod nullet

Fundamentet er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, og Roadmap2015 som viser vejen til første delmål, en 25 % reduktion i 2015 i forhold til 2007.

Masterplan2029, Roadmap2015 og Roadmap2020 kan ses og downloades her.

 

Cookiepolitik