Om ProjectZero

Det vil vi

Sønderborg vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. 

Det når vi

Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt i hundredvis af nye grønne arbejdspladser.
Sønderborg-området har med udgangen af 2015 reduceret CO2-udledningen med 35 %.
Næste mål er i 2020 at have reduceret udledningen med 50 % i forhold til 2007 - med udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020.
Det endelige mål er i 2029 at være CO2-neutral.

Det gør vi

Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye partnerskaber i et samarbejde baseret på, at nye klimakloge løsninger giver en økonomisk gevinst for den enkelte borger og virksomhed.

Sådan startede ProjectZero

 

Du kan følge ProjectZero-visionen og selv deltage på rejsen mod nullet

Fundamentet er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, og Roadmap2020 som viser vejen til næste delmål, en 50 % reduktion i 2020 i forhold til 2007.

 

Cookiepolitik