Masterplan

ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt senest i 2029. Til det formål er Masterplan 2029 udarbejdet, hvor de overordnede rammer for processen udstikkes. Den trinvise implementering af Masterplan 2029 udmøntes i en række Roadmaps, der er selvstændige rapporter.

Masterplan 2029 er udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International og Energiplangruppen, som har bestået af både lokale og eksterne aktører. Denne konstruktion har haft til formål at udnytte ekstern ekspertise samtidig med, at der sikres reel forankring og opbakning bag de identificerede muligheder og valgte strategier, således at den senere implementering fremmes mest mulig.

Energiplangruppen blev nedsat i april 2009 og har løbende drøftet relevante problemstillinger baseret på indspil fra konsulenten. Repræsentanter for ProjectZero-sekretariatet har undervejs fulgt arbejdet og aktivt deltaget i processen for at sikre synergi med øvrige relevante aktiviteter. Thorkild Kristensen, SRC International, har fungeret som teknisk leder og Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Ea Energianalyse, har fungeret som procesleder. 

Cookiepolitik