Transport for virksomheder

Der er god mening som virksomhed at kigge nærmere på virksomhedens biler - bilflåden. Derudover er der ligeledes fordele for medarbejderne, at få viden om de samkørselsmuligheder der er blandt kollegaerne.

Dansk Elbil Alliance har gennemført et projekt om transportoptimering for flådeejere. Projektet skal øge opmærksomheden på elbiler og vise mulighederne for at spare ressourcer, energi og penge ved at tilpasse og opdatere bilflåden i grøn retning. Resultatet af projektet er to værktøjer til virksomheden, best practice publikation og en totalomkostningsberegner.

Best practice publikation

Publikationen skal hjælpe flådeejere med at træffe beslutning om transportoptimering og indpasning af grønne biler på et mere oplyst grundlag. Publikationen baserer sig på desk research og semistrukturerede interviews med kommuner og virksomheder og er udarbejdet af Rambøll.

Download publikationen Vejen til en grønnere bilpark her.

Transportoptimering behøver ikke at være kompliceret og publikationen påpeger, at økonomien kan være overraskende god ved indpasning af elbiler. Men det er vigtigt, at planlægge processen godt og inddrage de relevante medarbejdere tidligt i forløbet.

Totalomkostningsberegner (TCO)

TCO-beregneren. Værktøjet giver mulighed for at sammensætte forskellige flåder og sammenligne omkostninger,samt CO2-udledning fra bilflåden.

TCO-beregneren skal bidrage til, at virksomheden kan træffe de rigtige beslutninger på et mere oplyst grundlag. Brugen af beregneren er enkel; vælg bil, kørselsbehov og finansieringsform - resten klarer TCO-beregneren.
Download beskrivelsen her.

Dansk Elbilalliance

"Vi skal arbejde målrettet på at nedbringe forurening, støj og CO2 udslip fra bilerne. Elbiler er løsningen."

Læs mere om Dansk Elbilalliance her

Cookiepolitik