Stuehuset blev energirenoveret


Stuehuset blev energirenoveret

Det var "Skrot oliefyret"-kampagnen der i 2010 satte skub i ægteparrets energirenoveringsprojekter. Oliefyret blev skrottet til fordel for jordvarme, stuehuset blev isoleret, fik nye fuger og alle vinduer blev udskiftet.

"Vi er rigtig glade for at vi har lavet energiforbedringerne nu, så vi selv kan få glæde af dem. Vi har fået en forbedret komfort og livskvalitet med de tiltag vi har gennemført" fortæller Edith og fortsætter: "Nu har vi et varmt og rart hus. Især hulmursisolering og udskiftning af vinduerne var mærkbar. Nu trækker det ikke længere når vi sidder tæt på et vindue"

Ægteparret er også rigtig glade for jordvarmen som bare passer sig selv. "Det kører bare, og det bedste af det hele er at vi ikke længere skal bestille olie" smiler Ole. Med den nye finanslov og nedsætning af elvarmeafgiften bliver ægteparrets opvarmningsform endnu mere fordelagtig. Læs mere om den sænkede elvarmeafgift her

Familien har foretaget følgende energiforbedringer:

  • Fra olie til jordvarme
  • Isolering hulmur og etageadskillelse
  • Omfugning
  • Nye vinduer og døre
  • Udskiftning af toilet

Jordvarme
En jordvarme pumpe er en 100 % løsning, som kan bruges både til opvarmning af hus og brugsvand. En jordvarme-pumpe henter varmen fra jorden gennem slanger, der er gravet ned og tilsluttet en varmtvandsbeholder, der typisk er placeret i et skab i bryggerset.

Væsken i jordslangerne cirkulerer ind i en kompressor som hæver temperaturen og komprimerer varmen, så der opnås 55 grader varmt vand. Varmtvandsbeholderen fordeler herfra varmen ud til radiator-/gulvvarme-systemet og til brugsvandet.
Et jordvarmeanlæg er godt for både din pengepung og miljøet, da det tjener sig selv hjem, og samtidigt er et godt alternativ til boliger, der i dag er opvarmet med direkte el-varme, olie eller naturgas.

Du kan spare op til 50 % på dine varmeudgifter i forhold til et oliefyr og jordvarmen fungerer døgnet rundt, så din bolig er dejlig varm om morgenen - modsat fx en brændeovn.

Isolering
Mange ejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab. Dette medfører både stort energiforbrug, dårlig komfort og indeklimaproblemer - herunder risiko for skimmelvækst, når varm og fugtig inde luft kondenserer på kolde overflader.

Investering i isolering er tjent hjem på bare 2-3 år, og efterisolering er den hurtigste vej til et behageligt indeklima - og giver oven i købet en økonomisk gevinst. Ved at nedsætte energiforbruget med hulmursisolering og isolering af etageadskillelse er du samtidig med til at skåne miljøet.

Fuger
Som årene går, smuldrer fugerne mellem murstenene på huset. Mørtlen falder ud i flager, huset kommer til at se slidt ud, og det er ikke længere så smukt, som det har været.

Men udover synsindtrykket har fugerne faktisk også en stor indflydelse på varmeforbruget. Jo mere utætte de er - jo højere varmeregning.

Nedbrudte fuger omkring vinduer og døre i teglydervægge kan - uanset om fugerne er udført af mørtel, fugemasse eller fugebånd - resultere i både trækgener og unødigt varmetab. Utæthederne kan desuden i uheldige tilfælde medføre fugtskader i de omgivende bygningsdele.

Af hensyn til såvel konstruktioner, energiforbrug og komfort er det hensigtsmæssigt at udbedre defekte fuger, inden gener, følgeskader og udseende bliver uacceptabel.

Når dine fuger bliver renoveret og bliver tætte igen - får du en besparelse på varmeregningen og opnår også en bedre komfort i dit hjem.

Vinduer og døre
Gamle og utætte vinduer og døre holder ikke på varmen og det kan du aflæse direkte på din varmeregning. Derfor kan det ofte betale sig at forny eller udskifte dem med energirigtige vinduer. Udskiftning af vinduer kan være en stor investering, men ud over et lavere varmeforbrug vil du også opnå en bedre komfort, da du kan undgå træk og kulde.

Når du skal vælge nye vinduer til dit hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, herunder hvilke vinduestyper der passer bedst til netop dit hus, og om et eventuelt nyt materiale passer til huset.

Som tommelfingerregel siger man, at de vinduer, som sad i huset fra starten, også er de bedste rent arkitektonisk og proportionsmæssigt. Så find de gamle tegninger frem og se, hvilke vinduer der sad i huset oprindeligt. Eller opsøg en rådgiver, som kan hjælpe med det æstetiske.

Resultat
Familien sparer miljøet for et udslip på 22,5 ton CO2 årligt. Det betyder at de har fået en bolig som er billigere at bo i samt mere værd i en salgssituation.

14. marts 2013

Fakta om huset

Skovby
Stuehus fra 1930
Boligareal 174 m2

StuehusetÆgteparret Ole og Ediths stuehus i Skovby er blevet isoleret, fået nye vinduer, nye fuger og installeret et jordvarmeanlæg

Et varmt og rart husOle aflæser temperaturen i køkkenet som er varmere og rarere at opholde sig i efter hulmursisolering og nye lavenergivinduer

Nye lavenergivinduerEnergitilskud

Edith og Ole fik energitilskud på 4.498 kr. for isoleringen, som giver en årlig besparelse på 17.992 kWh.

Læs mere om energitilskud

Cookiepolitik