70'er parcelhus med ny varm "hat"

Ønskerne fra familien inden energirenoveringen gik i gang, var et hus med et mere nutidigt udseende. Familien havde boet i huset i mere end 30 år, og var rigtig glade for det, men det var tid til, at der skulle ske noget nyt. Desuden gav det flade tag ikke mulighed for yderligere isolering.

Nu har huset fået en ny varm "hat" på, som har sikret familien en stor besparelse på gasforbruget, som stort set er halveret, og en mere tæt bolig med bedre komfort.

Da de alligevel var i gang med det helt store tagprojekt valgte familien, at gøre det muligt at nedsive alt regnvand, fra det nye tag med hældning, i haven. Nedsivning af vand er miljømæssigt fordelagtigt og skåner samtidig kloakkerne, herudover er det godt for familiens have og planter.

Familiens hus og ønsker har været brugt i ZEROboligs inspirationskatalog, hvor arkitekter gav forskellige forslag til hvordan man kan energirenovere samtidig med, at man husker det æstetiske udtryk og den oprindelige bygning. Samarbejdet med arkitekterne sikrede samtidig en vellykket byggeproces.

Familien har foretaget følgende energirenoveringer:

  • Fra fladt tag til afvalmet med rejsning og efterisolering af loft (før 100 mm og nu 400 mm)

Tag og efterisolering af loft
Nyt tag med efterisolering kan vise sig at være en god investering - især hvis du bor i en bolig fra 60'er eller 70'erne med det oprindelige tag. Forbedringen kan skabe mærkbare forbedringer for indeklimaet. Du sikrer nemlig et godt indeklima i en velholdt bolig, og samtidig nedbringes energiforbruget i langt de fleste tilfælde.

Hvis du har fladt tag og gerne vil have rejsning på, kan det give huset et helt nyt og nutidigt udseende.

Resultat
Familien sparer miljøet for et udslip på 0,95 ton CO2 årligt. Det betyder, at familien har fået et billigere hus at bo i, samtidig med, at huset har fået et mere nutidigt udseende.


ZEROmap
Se flere energisparehistorier og bliv inspireret på ZEROmap her


Inspirationskatalog
70'er huset fra Blans er brugt som eksempel på et typisk parcelhus i ZEROboligs inspirationskatalog. Inspiartionskataloget indeholder forskellige forslag og idéer til, hvor man kan tage fat. Forslagene er delt op i fire forskellige prisgrupper.

Læs mere om huset og familien
heri ZEROboligs inspirationskatalog.

19. december 2014

Fakta om huset

Blans ved Sønderborg
Parcelhus fra 70'erne bygget med fladt tag
Boligareal 155 m2

Parcelhus - FØRTypisk parcelhus fra 70'erne bygget med fladt tag. Her er der ikke mulighed for at efterisolere. Det var en af grundene til, at familien ønskede et tag med rejsning. Nu ligger der 400 lune mm isolering på loftet.

Parcelhus - EFTERFamilien er glade for det nye og mere nutidigt udseende hus

Cookiepolitik