Nordisk verdensmålsmøde i Sønderborg - unge i fokus

Urbaniseringen er en af de store megatrends, som ses tydeligt i hele verden, og som udfordrer små- og mellemstore byer. Samarbejde mellem nordiske byer og mellem generationer kan være med til at vise vejen til løsningen på flere af nutidens problemer.

Af Kasper Wilkens

Fire nordiske byer holdte i sidste uge møde i Sønderborg.

Byerne Narvik, Höfn, Ystad og Sønderborg er alle partnere i Nordisk Ministerråds projekt: Attractive Nordic Towns, hvor 18 nordiske byer samarbejder om, at de nordiske provinsbyer gøres mere attraktive for borgere og besøgende i alle aldre.

Narvik og Sønderborg har som en del af projektet valgt at sætte særlig fokus på de unge borgere, hvordan knytter vi de unge tættere på byplanlægning og – udvikling, og hvordan udnytter vi de unges evne til at tænke nyt forretningsmæssigt til at skabe nye grønne virksomheder. Centralt for hele det nordiske projekt er de 17 Verdensmål, og netop disse er også en stor del af arbejdet mellem Sønderborg og Narvik. 

I Sønderborg har de 20 deltagere holdt møder på Alsion, men også haft tid til at besøge Multikulturhuset, høre om Gehry-havnen samt Alsion-bygningen.

Unge skal inddrages i udviklingen

Projektets fokus for Narvik og Sønderborg er at sørge for, at unge i højere grad end i dag inddrages i udviklingen af det lokale område, så de er med til at bidrage til at skabe bæredygtige, attraktive byer. Derfor deltog også unge fra Sønderborg og Narviks Ungdomsråd i ugens diskussioner, og de er med i det meste af processen i forhold til at planlægge og udarbejde selve projektet, da der netop er fokus på samarbejde mellem generationerne.

For det handler ikke kun om at styrke og inddrage de unge for at udnytte den innovation og de gode ideer, som den unge generation bærer rundt på i dag. Det handler også om at styrke den etablerede generation og give dem nogle værktøjer til at inddrage unge i deres processer og deres arbejde, og dermed sørge for, at der bliver arbejdet på tværs af generationerne til et fælles bedste. 

Derfor er et centralt element i projektet også at udarbejde en metodologi, som skal bidrage til, at der i fremtiden kan inddrages unge i flere aspekter af byernes udvikling. Til dette arbejde har de to byer allieret sig med Ungdomsbureauet, der skal være med til at forme og udarbejde denne metodologi.

Ungdomsbureauet har flere gode erfaringer med ungeinddragelse og stor også i spidsen for Ungdommens Folkemøde, der de seneste tre år har udviklet sig til et stort hit som en demokratisk festdag for den unge generation.  

Youth Summit 2019

Unge-indsatsen får særlig turbo primo august, hvor Sønderborg er vært for et YouthSummit2019, hvor FN's 17 Verdensmål bliver en etableret del af programmet. 

Flere end 100 unge deltagere fra 18 nordiske byer vil på dette summit diskutere, hvordan den unge tænkning kan omsættes til handlinger indenfor blandt andet klima, byudvikling og entreprenørskab på tværs af de nordiske byer, og dermed tilføre provinsbyerne nye vækstvitaminer. De unge og deres egne ideer og kompetencer bliver dog sat i fokus, og der vil blive arbejdet med at få styrket dette og sat handling bag ideerne. Samtidig vil der blive lagt vægt på at indgå i nye, nordiske fællesskaber.

Udover de unge inviteres også embedsmænd fra kommuner samt erhvervsfolk til YouthSummit2019, hvor et program skrues sammen til dem, så de får både ny viden om, hvordan man kan inddrage unge, samt hvordan man kan inddrage Verdensmålene i sit arbejde.

Meget mere information om dette følger senere på året, men vi vil opfodre til, at man kigger ind på hjemmesiden, hvor der foreløbigt ligger nogle informationer, for at læse mere: http://youthsummit2019.dk/ 

19. februar 2019

Sønderborg Ungdomsråd

Sønderborg Ungdomsråd er et råd for unge i Sønderborg kommune, som ønsker at være en del af et fællesskab, være med til at påvirke Sønderborg-området positivt og sørge for, at unge i Sønderborg bliver sat på dagsordenen og hørt. 

Du kan læse mere om Sønderborg Ungdomsråd på Sønderborg Kommunens hjemmeside. Klik her for at tilgå siden.

Du kan også følge dem via deres Facebook-side, hvor de blandt andet har skrevet små opdateringer undervejs på deres tur til Narvik. Klik her for at se deres Facebook-side.  

FN's 17 Verdensmål

Når der refereres til den unge generation i dag, sker det ofte som Generation Verdensmål. Det skyldes, at det er den nuværende unge generation, der i høj grad skal være med til at sikre, at Verdensmålene bliver opfyldt i 2030. Derfor er det ikke mærkeligt, at der i det nordiske projekt også er blevet implementeret FN’s Verdensmål, hvor især verdensmål 8, verdensmål 11 og verdensmål 17 er i fokus.

Billeder fra besøget i Sønderborg

Cookiepolitik