Af Sønderborg Kommune

'> International hæder til Sønderborg Kommune

International hæder til Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har de seneste år arbejdet intenst for at indarbejde bæredygtighed og FN's Verdensmål i blandt andet undervisningen i folkeskolerne og på ældreområdet. Det udløser nu prisen "UNESCO Learning City Award".

Af Sønderborg Kommune

Kun to europæiske byer er blandt de ti modtagere af prisen for 2019, og i indstillingen fremhæves, at Sønderborg har skabt en koordineret struktur, hvor eksterne aktører involveres og er med til at løfte arbejdet med bæredygtighed til nye niveauer.

- Det her et enormt skulderklap til arbejdet med at tænke bæredygtighed ind på alle niveauer i kommunen. Lige fra folkeskolen til sundhedsområdet er bæredygtighed en hjørnesten i alt vi gør. Og det er af afgørende betydning for kommunens fremtid og udvikling, at vi hele tiden tænker de fire dimensioner af bæredygtighed ind og skaber løsninger, der rækker langt ud i fremtiden, fortæller borgmester, Erik Lauritzen.

De fire dimensioner af bæredygtighed; social, økonomisk, miljømæssig og social danner sammen med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og UNESCO's 42 indsatsområder for "learning cities" grundlaget for arbejdet under overskriften: "4-17-42", forklarer formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Klaus Claris:

- Der er mange byer, der arbejder med bæredygtighed. Men det, der gør Sønderborg særlig, er den meget strukturerede koordinering af kommunens mange aktiviteter inden for bæredygtighed. Under overskriften "4-17-42" har vi fået skabt en struktur, hvor de mange ambitioner går op i en højere enhed i vores "Helhedsplan for kvalitet i dagtilbud og skoler". Jeg er stolt over, at UNESCO kan se betydningen af det.

Arbejdet med bæredygtighed foregår på tværs af Sønderborg Kommunes forvaltninger og med støtte fra et advisory board. Samarbejdspartnerne tæller blandt andet uddannelsesinstitutioner, ProjectZero og private virksomheder som Danfoss.

Gennem samarbejdet og en koordineret indsats udvikles blandt andet undervisningen i kommunens folkeskoler med fokus på bæredygtighed. Indsatsen og dedikationen anerkendes af formand for den danske UNESCO-Nationalkommision, Bo Manderup-Jensen:

- I den danske UNESCO-nationalkommission er vi meget imponerede af Sønderborgs utrættelige arbejde med bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring for alle.  I Danmark har vi længe vidst, at Sønderborg er noget særligt i denne sammenhæng, og den internationale anerkendelse er fuldt ud fortjent. Vi håber, at Sønderborgs succes vil inspirere andre danske byer til at søge medlemskab i UNESCO's netværk for lærende byer.

5. februar 2019

Om UNESCO Learning Cities

Direkte oversat betyder det UNESCO bæredygtige læringsbyer. Der er tale om et internationalt netværk af byer, kommuner og samfund, som gennem uddannelse og inddragelse af borgerne sikrer bæredygtig udvikling og vækst. Arbejdet med bæredygtighed hænger tæt sammen med læring. I netværket er "læring for alle" og "livslang læring" centrale begreber, der bliver konkrete, når de udmønter sig i fx læreplaner for børn i dagtilbud, en international og en grøn læseplan og undervisningsmateriale for elever i folkeskolerne. Et arbejde som lærere og pædagoger har lagt en stor indsats i.

Om prisen

UNESCO's Learning City Award anerkender "eksemplarisk fremskridt skabt af byer gennem inkluderende undervisning og livslang læring i lokalsamfund". Vinderne er udvalgt af en international jury.

En UNESCO lærende by efterlever følgende læringsprincipper:

  • Promoverer uddannelse fra folkeskole til højere uddannelse;

  • Revitaliserer læring i familier og lokalsamfund

  • Faciliterer læring i arbejdet

  • Anvender moderne læringsteknologier

  • Fokuserer på løbende forbedring af kvalitet og på at skabe "excellence" i læring

  • Understøtter livslang læring

Kontakt

Vicekommunaldirektør, Carsten Lund, 2790 5003

Cookiepolitik