Borgmester præmierede årets ZEROsport-indsatser

I forbindelse med frivillighedsfesten fredag den 22. marts 2019 uddelte borgmester Erik Lauritzen diplomer til 5 sportsfaciliteter, som alle har gjort særlige indsatser for klimaet ved at spare på energi og ressourcer i 2018.

Af Peter Rathje

Broager Rideklub, Nordborg Roklub, Sydals Hallen og Ulkebøl Hallen modtog alle gulddiplomer for deres klimaindsatser i 2018 – og Augustenborg Hallerne modtog bronze-diplom.

Credit: SønderborgNYT

Borgmester Erik Lauritzen pegede i sin tale for de 5 sportsfaciliteter på, at netop fællesskabet rummer store potentialer for innovation, samarbejde og handlinger, når Sønderborg-området skal gøres CO2-neutral i 2029. Knap 33% af Sønderborg-områdets borgere er tilknyttet en sportsfacilitet med mulighed for at gøre en forskel for klimaet i både faciliteten og tage inspiration og stafetten med hjem og på arbejdet, hvor der også er behov for klimahandlinger. 

Broager Rideklub har skiftet belysningen til LED-lys. Nordborg Roklub har bl.a. etableret ny 240 m2 CO2-neutral loftetage, installeret varmepumpe, varmegenvindingsanlæg samt solceller på taget. Sydals Hallen har udskiftet gamle lysarmaturer, lagt nyt tag med 200 mm isolering. Ulkebøl Hallen har isoleret endegavl og væg samt skiftet til LED-belysning. Augustenborg Hallerne har bl.a. skiftet til LED-lys med sensorstyring, etableret CTS styring af varme i hallerne og varmestyring i kælderlokalerne.

”Det siger sig selv, at jo mere energi man har sparet, des bedre bliver klubbens økonomi, men også klimaet og Sønderborg-området kan glæde sig over diplomerne – for de kommer også Sønderborgs CO2-måler til gavn!”, siger ProjectZero´s Peter Rathje i forbindelse med årets ZEROsport-diplomuddeling og fortsætter: ”næsten alle områdets 30 sportsfaciliteter er godt i gang med deres klimarejse, men der er over hele linjen stadig muligheder for at styrke ambitionerne og få grønne diplomer”.

ZEROsport blev lanceret i 2014 som en mulighed for at styrke indsatsen i fællesskabet – på helt frivillig vis. For at blive deltager, skal en sportsfacilitet have sparet mindst 10% på varme og el. De 10% udløser et hvidt diplom. Gør man det endnu bedre, så kan man få bronze-, sølv- og gulddiplomer. Og er man som sportsfacilitet helt oppe at ringe med 70% eller større reduktion, så får man det ultimative grønne diplom.

3. april 2019

ZEROsport

ZEROsport-programmet motiverer Sønderborg-områdets sportsfaciliteter og -klubber til at spare på ressourcerne og omlægge energiforsyningen til vedvarende energi, således at facilitetens CO2-aftryk reduceres. På denne måde sparer fællesskabet både penge, ressourcer og CO2 – og bidrager dermed aktivt til at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.

Programmet er udviklet i samarbejde med Fritidsafdelingen i Sønderborg kommune, som også administrerer programmet.

Læs mere om hvordan din sportsfacilitet bliver en aktiv ”grøn” ZEROsport-deltager her: http://www.projectzero.dk/da-DK/Borger/ZEROsport.aspx

Cookiepolitik