Udlejerenergi.dk

Torsdag den 15. november var repræsentanter fra hele landet samlet i Sønderborg for at teste det nyudviklede digitale værktøj udlejerenergi.dk

Gennem de sidste to år har ProjectZero med midler fra Grundejernes Investeringsfond (GI) gennemført projektet ”Aftalt Energiforbedring”. Projektets formål er at få sat gang i flere energirenoveringer hos private udlejere. Resultatet af det arbejde er nu samlet i værktøjet udlejerenergi.dk

For at teste resultate, inden det lanceres i december, afholdte ProjectZero en workshop, hvor værktøjet blev afprøvet.

Workshop

Oplægget til workshoppen var, at to grupper med repræsentanter fra lejer og udlejerorganisationer samt kommune og andre interessenter skulle teste værktøjet og komme med input til forbedringer inden lanceringen i december.

"Jeg syntes workshoppen var spændende og kan godt se muligheder i det digitale værktøj. Der er brug for et sted hvor udlejere kan få vejledning og information” udtalte Olav Grøn, Privat udlejer

Udlejernergi.dk består af 8 trin, der leder udlejer igennem hele renoveringsarbejdet fra start til slut, og derigennem sikrer det gode samarbejde lejer og udlejer imellem.

Det har været vigtigt i arbejdet med udlejerenergi.dk at få et værktøj, der sikrer, at udlejeren får overblik over renoveringsprocessen. For en af de store udfordringer har været, at lovgivningen på området er krævende at forstå for at kunne manøvrere igennem en energirenovering.  

Udviklet i Sønderborg

Erfaringerne til udlejerenergi.dk er samlet igennem 5 forskellige cases over de sidste 2 år. De forskellige cases har afprøvet de vigtigste elementer i det digitale værktøj.

Særligt to elementer er nyskabende i processen.

1. Der gennemføres før- og eftermålinger af indeklimaet i udvalgte lejemål

2. Energimærket udarbejdes i to tempi og indeholder også de reelle energiforbrug for at kunne beregne energibesparelsen.

De to ovenstående elementer skal være med til at sikre det gode samarbejde lejer og udlejer imellem igennem processen.

”Mange gode pointer - og vinkler. Jeg lærte meget. Ideen med "digitalt energimærke der opdateres" er genial! Tak for en god workshop”, sagde Morten Westergaard, klimachef ved Middelfart kommune

21. november 2018

Hvidbog

Her kan du læse hvidbogen der danner baggrund for hele projektet

Energirenoveringer

Her kan du læse mere om hvor det oftest kan betale sig at energirenovere

Cookiepolitik