Lillebælt Syd præsenterer resultat af miljøundersøgelser

Sønderborg Forsyning er klar med resultaterne af miljøundersøgelsen vedr. Lillebælt Syd vindmølleparken og inviterer i uge 48 til tre informationsmøder, hvor du kan høre om undersøgelserne og stille spørgsmål til eksperterne.

Af Peter Rathje

Sønderborg Forsyning er klar med resultaterne af miljøundersøgelsen vedr. Lillebælt Syd vindmølleparken og inviterer i uge 48 til tre informationsmøder, hvor du kan høre om undersøgelserne og stille spørgsmål til eksperterne.

Vil du vide, hvordan vindmøllerne påvirker miljøet? Så deltag i et af de 3 møder med præsentation af miljøkonsekvensrapporten:

Nordals Idrætscenter – mandag den 26. november, kl. 19.00-21.00

Helnæs Forsamlingshus – tirsdag den 27. november, kl. 17.00-18.30

Thorøhuse Forsamlingshus – tirsdag den 27. november, kl. 19.30-21.00

Rapporten omfatter bl.a. emnerne befolkning og menneskers sundhed, landskab, natur på land, marin natur, fugle, Natura 2000, støj og sejladssikkerhed. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet for to scenarier, der giver den ønskede kapacitet på 160 MW, svarende til energiforbruget i 140.000 husstande:

Scenarie 1: 20 møller, 8MW med en højde på knap 200 meter

Scenarie 2: 40 møller, 4MW med en højde på knap 150 meter

Ved præsentationen vil det være muligt at stille spørgsmål til resultaterne af undersøgelsen, f.eks. undersøgelser af dyreliv, havbund eller andet.  Når rapporten efterfølgende er indsendt til Energistyrelsen, vil den komme i offentlige høring i 2019, og der vil i den forbindelse også blive afholdt borgermøder.

Efter præsentationen vil det være muligt at stille spørgsmål til COWI, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten. Udover COWI vil repræsentanter fra Sønderborg Forsyning deltage i præsentationen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder

Fra 2022 kan Vindmølleparken Lillebælt Syd producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder. Den afspejler Danmarks politiske ambitioner på klimaområdet, og den indgår i Sønderborgs ProjectZero vision om at blive CO2-neutral allerede i 2029. Vindmølleparken Lillebælt Syd er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi, og den er derfor helt på linje med både den tidligere og den nuværende regerings klimapolitik for Danmark.

Samtidig er projektet et af Sønderborgs mange ProjectZero klimainitiativer for at realisere et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Forudsat at etableringen bliver godkendt, så kan parken være i drift i 2022.

Vindmølleparken vil få en kapacitet på 160MW. Det betyder, at den kan levere grøn strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande. Samtidig vil den medvirke til at reducere CO2-udledningen med ca. 250.000 tons – om året.

7. november 2018

Vedvarende energi er vejen frem

Vindmøller spiller en stor og vigtig rolle, hvis Danmark skal nå sin politiske målsætning om at være fri for fossile brændstoffer i 2050, og derfor har myndighederne udlagt både kystnære områder og havområder til at blive undersøgt nærmere med henblik på opførelse af vindmølleparker.

Sønderborg har med ProjectZero ambitiøse mål om at blive CO2-neutral allerede i 2029. Visionen om et CO2-neutralt område blev lanceret tilbage i 2007, og målet var at reducere CO2-udledningen med 25 procent i løbet af de første ti år. I 2017 havde Sønderborg allerede nået 30 procent ved energieffektivisering af virksomheder, boliger, transport mv. Målet for 2020 er 50 procent og i 2025 skal CO2-udledningen være reduceret med 75%.

Sønderborgs indsats er også blevet bemærket uden for landets grænser. I oktober 2018 blev kommunen tildelt prisen “EU Convenant Cities in the Spotlight” for at være et europæiske forbillede for mellemstore byers klimaindsats.

Reduktion af CO2-udledning kommer både fra energieffektiviseringer og fra omstilling til vedvarende energi. Vindmølleparken Lillebælt Syd vil kunne dække en stor del af Sønderborg-områdets behov for vedvarende energi, og dermed bidrage til et CO2-neutralt Sønderborg og et fossilfrit Danmark.

Få mere information på projektets hjemmeside

Cookiepolitik