Danfoss viser vejen - med en tilbagebetalingstid på 2,75 år

Danfoss har arbejdet hårdt på at implementere en bæredygtighedsstrategi for hele koncernen. Energi og klima er i den forbindelse nogle af hovedsporene, og i denne sammenhæng kan Danfoss dokumentere imponerende besparelser i koncernens 27 største fabrikker.

Fokus på energiforbruget

Danfoss har lagt en ambitiøs plan og har de seneste år arbejdet hårdt på at realisere denne. Som en del af planen har man foretaget en analyse af fabrikkernes energiforbrug. Analysen skulle være med til at identificere, hvor og i hvilke fabrikker det gav mest mening af investere, så man fik størst mulig effekt af sine investeringerne i energibesparelser. Analysen viste, at 27 af de største fabrikker stod for 84% af det totale energiforbrug. Det resultat gav anledning til at kigge nærmere på disse fabrikker, og på baggrund af det igangsatte man over 170 energibesparelsesprojekter i fabrikkerne, som samlet har medført en stor besparelse.

Man fandt via undersøgelser frem til, at der i de omtalte 27 fabrikker kunne spares 30% af energiforbruget. Tilbagebetalingstiden på investeringerne i energibesparelsestiltag var gennemsnitligt på kun 2,75 år.

Danfoss viser vejen

Danfoss er en stor koncern, men hvis man kigger isoleret set på de enkelte fabrikker, kan disse bygninger godt sammenlignes med andre virksomheder og deres fabrikker. Det betyder, at det som virksomhed – også dem som ikke er på størrelse med Danfoss – giver mening at kigge på, hvordan Danfoss har skabt de imponerende resultater på energibesparelsessiden. For kigger man på den enkelte produktionsfabrik, så bruges der energi på strøm, varme og ventilation. Nogle fabrikker har også maskiner, som enten skal køles eller som afgiver varme, der også kan bruges effektivt, hvis man gør det på den rigtige måde. Analysen fra Danfoss viser, at der på alle disse områder er potentiale for store energibesparelser. Her er eksempler på, hvad analysen fandt frem til af potentielle besparelser:

  • Ventilation -39%
  • Proceskøling -59%
  • Aircondition -30%
  • Varme -22%
  • Belysning -20%
  • Trykluft -10%

Stor besparelse

Efter analysen gik man i gang med diverse projekter, som alle førte energibesparelser med sig. Samlet set resulterede det i en besparelse på 30% af bygningernes energiforbrug.

 

 

6. november 2018

Cookiepolitik