Alsik – et bæredygtigt fyrtårn i Sønderborg

ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 er tænkt ind fra starten i projekteringen af Sønderborgs nye hotel Alsik, som Bitten og Mads Clausen Fond og PFA Pension er ved at opføre på havnefronten.

Af Peter Rathje 

Alsik bliver et udstillingsvindue, hvor resten af verden kan se, opleve og blive inspireret af de nyeste teknologiske løsninger til at reducere CO2-udledning og energiforbrug, når der skal opføres nye, bæredygtige bygninger med et lavt CO2-aftryk, såvel i opførelsesfasen som i driftsfasen.

”Alsik demonstrerer bæredygtighed i mange dimensioner. Der er integration af Danfoss’ produkter og den energieffektivisering, de leverer. Det er vi stolte af at kunne demonstrere i et stort, lokalt byggeri. Men der er også social bæredygtighed, idet Alsik bidrager til at udvikle Sønderborg, skabe nye lokale arbejdspladser og tiltrække turister og besøgende til området. Det er et mål for Bitten & Mads Clausen Fonden, at Alsik-hotellet skaber bæredygtighed i mere end én forstand”, siger Peter Mads Clausen, Bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond.

Alsik bidrager aktivt til Sønderborg ProjectZero-vision og rækker ud efter nullet i 2029

Ekspertberegninger viser, at Alsik-hotellet er 76 % CO2-neutralt baseret på byggeri i lavenergiklasse, energieffektive installationer og den relaterede energiforsyning.

”Siden starten af projekteringen af Alsik har bæredygtighed været omdrejningspunktet i de løsninger, vi har valgt at anvende og vel og mærke bæredygtighed i tre dimensioner: social, økonomisk og miljømæssigt. Det har været vigtigt for os at reducere energiforbruget, anvende bæredygtige løsninger og integrere dem på en intelligent måde, så det kortfristede fokus ikke belaster det langsigtede - og omvendt. At bygge bæredygtigt handler om prioriterede tilvalg”, fortæller John Knudsen, Projektdirektør i Bitten & Mads Clausens Fond.

Som eksempler nævner projektdirektøren, at Alsiks facade er lavet af genanvendeligt aluminium, beton af naturmaterialer med høj termisk kapacitet, certificerede og bæredygtige materialer indvendig og grønne tage, der giver skygge, fjerner varme og reducerer den energi, der er nødvendig for at køle og opvarme hotellet. Samtidig opbevares overskudsvarme i et stort lagersystem, som sikrer løbende genanvendelse af energien.

Grøn strøm og varme

Alsik forsynes med strøm fra blandt andet 380 m2 solceller og lokal grøn fjernvarme sikrer varmeforsyningen til hotellets 190 værelser og suiter, tre restauranter samt spa- og wellnessområde.

”Med grøn strøm fra Vindmølleparken Lillebælt Syd kan Alsik på sigt blive 100% CO2-neutral”, siger ProjectZero´s direktør Peter Rathje, som roser hotellets bygherrer for at tænke både klima og bæredygtighed ind fra starten.

Alle Alsiks hotelværelser benytter teknologi til decentral ventilation, der ligesom de resterende tekniske anlæg, varme, brugsvand lys, og køling i hotelværelserne er koblet sammen med bookingsystemet og registrering af værelsesbrug, så det kun er aktivt, når der er gæster. Teknologien gør det også muligt for gæsten selv at spare på energien ved at gøre brug af naturlig ventilation.

”Vi har fundet en god balance mellem økonomi og CO2-neutralitet og er stolte af ved åbningen at nå 76 % CO2-neutralitet. Samtidig sikrer vi, at investeringerne og de løbende driftsomkostninger gør det muligt for hoteloperatøren at drive Alsik rentabelt og råde over et hotel, der fungerer hver dag uafhængig af vejret udenfor”, siger John Knudsen.

Alsik-hotellets varme brugsvand forbehandles med en elektrolysegenerator, som gør det muligt at sænke fremløbstemperaturen fra 55 til 40-45 grader celsius og derved spare energi og mindske energitabet. Det betyder så til gengæld, at tilbageløbstemperaturen er så lav, at den ikke kan genanvendes:

”Det varme vand er et eksempel på, hvordan vi har været nødt til at prioritere de enkelte løsninger og her måtte vi vælge, om vi ville reducere energiforbruget til at producere varmt vand, eller om vi ville udnytte energien fra det grå spildevand. Vi fandt, at den optimale løsning var at sænke fremløbstemperaturen”, forklarer John Knudsen.

Lokale virksomheder sikrer lavt energiforbrug og CO2-udledning

Udover de nyeste energieffektiviseringsløsninger fra Danfoss benyttes også andre lokale løsninger fra blandt andre Danish Clean Water. De har udviklet en legionella-bekæmpelsesløsning, så forbrugsvandets fremløbstemperatur kan sænkes uden risiko for vandets kvalitet.

I hele byggefasen har der været fokus på at skabe arbejde for mange i lokalområdet, og når hotellet åbner, vil der blive skabt mange jobs for lokale faglærte og ikke-faglærte.

”En stor del af teamet på byggepladsen i form af underentreprenører, leverandører og byggepladsoperatører kommer fra Sønderborg og nærområdet. De mange lokale aktører og leverandører har minimeret CO2-forureningen fra transport. Et eksempel på en økonomisk bæredygtig leverance er kolumba-stenene fra Petersen Tegl på Broagerland, som kommer til at pryde en langvæg i stueetagens restaurant”, fortæller John Knudsen, projektdirektør i Bitten og Mads Clausen Fond.

Bæredygtigt udsyn fra 16. etage

Udsigtsplatformen på 16. etage er et eksempel på, hvordan Alsik bidrager til at skabe social bæredygtighed, og som falder helt i tråd med Peter Mads Clausens vision om, at Alsik også skal bidrage til Sønderborgs-områdets ambition om at tiltrække turister, samt give områdets lokale borgere en attraktion.

”Udsigtsplatformen har kun naturlig ventilation, og der bruges ikke energi på rummets indeklima, så når det fryser udenfor vil der være koldt og omvendt. Med en sommer som i 2018, vil der blive varmt - men hvor varmt det bliver, er vi ret spændte på”, slutter John Knudsen, Projektdirektør i Bitten & Mads Clausens Fond.

21. november 2018

Vigtigste bæredygtigheds- og CO2-indsatser

 • Intelligent styring af og optimeret brug af naturlig ventilation
 • Reduktion af temperaturen på varmt brugsvand
 • LED belysning i videst muligt omfang
 • Energibuffertank til oplagring og genanvendelse af overskudsvarme
 • Køling via Danfoss Turbocore teknologi
 • Bygningens fysiske orientering

Alsik er et demonstratorium for lokale energiløsninger

 • Danfoss teknologi til decentral ventilation, der ligesom de resterende tekniske anlæg, varme, brugsvand og lys reguleres via Central tilstandskontrol og styring (CTS)
 • Danfoss Turbocor køleanlæg med en COP på 5, hvor normalen ligger omkring 3 til 3,5
 • Husets design optimerer muligheden for at benytte naturlig ventilation
 • Intelligente bygningsinstallationer (IBI)-zone styring etableres med vindueskontakter for nedlukning af varme, når naturlig ventilation benyttes
 • Alle ventilationsanlæg er frekvensreguleret med Danfoss Teknologi i forhold til behovet for køling og nedbringelse af CO2 i rummene
 • Danish Clean Water som har udviklet en legionella-bekæmpelses løsning så det bliver muligt at sænke forbrugsvandets fremløbstemperatur
 • Lokale leverandører, blandt andet Petersens Tegl, som er med til at reducere CO2-aftrykket fra transporten
 • Bygningens sprinklersystem er Danfoss vandtåge sprinkling som minimerer plads- og vandforbrug
 • Byggefasen:
  • 70% lokale byggepladsaktører
  • 49% lokale underentreprenører
  • 37% lokale leverandører

Byens Havn – en ny bæredygtig bydel i Sønderborg

Sønderborgs nye hotel og vartegn Alsik er kernen i Frank Gehrys masterplan og området foran hotellet kaldte Frank Gehry ”Urban Square”. Netop dette område, er kernen i masterplanen, som ifølge Gehry skal være præget af enestående arkitektur, høj kvalitet og mange aktiviteter der kan tiltrække både byens borgere og gæster fra nær og fjern, som vil rejse til Sønderborg for at opleve det.

Byens Havn projektet har som ambition at skabe en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig bydel, der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug - og som med baggrund i Sønderborgs ProjectZero vision skal skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral omstilling.

Målet er, at Byens Havn på årsbasis skal være CO2-neutral med hensyn til det totale energiforbrug i bydelen (ekskl. lokal transport). Det skal balanceres med lokalt produceret energi fra bl.a.  Lillebælt Syd projektet, som Bitten & Mads Clausens Fond også bakker op om.

Cookiepolitik