Af Henrik Bielefeldt

'> En sund bolig

En sund bolig

I takt med at vi efterisolerer vores huse for at spare på energien, er der opstået et større fokus på et bedre indeklima. Det sunde indeklima kræver den rigtige temperatur, at luften i boligen bliver udskiftet således, at CO2 og fugtniveauet er lavt. Det kan sagtens ske på en energieffektiv måde, hvis du gør det på den rigtige.

Af Henrik Bielefeldt

Hvis man tænker indeklimaet med ind, når huset eller lejligheden energirenoveres, kan begge dele tilgodeses og faktisk blive til en win-win situation for beboerne i huset eller lejligheden.

En af metoder kan være at installere et ventilationssystem, der kan fordele den varme luft fra forskellige rum og genanvende varmen, når luften i rummene udskiftes. Det kan forbedre indeklimaet, og der kan spares penge på varmeregningen.

Flere familier, der har energirenoveret, har til ProjectZero fortalt om de sidegevinster, de har fået for deres indeklima:

Familien Pallesen har brækket hele stuetagen ud, isoleret gulve, udskiftet køkkenet og har fået LED-belysning samt indvendig isolering. Og det kan mærkes både på komforten og pengepungen.

Vi har simpelthen været så glade for de beslutninger, vi har truffet undervejs i processen. Vi sparer allerede nu ca. 5.000 kr. om året på varme, og det er meget mere behageligt at være her nu", udtaler familien Pallesen[1]

 

En sund bolig er først og fremmest:[2]

En tør bolig

En stor del af sundhedsproblemerne i boligen er knyttet til fugt. Skimmelsvamp, vira og husstøvmider trives bedst i fugtigt miljø. Det er derfor helt afgørende, at bygningen er tæt, så vand ikke trænger ind, og at der er en god ventilation i hele boligen. Særlig vigtigt er det at holde soveværelset tørt – vi kan også blive syge, mens vi sover.

En bolig uden uønsket støj

Støj fra omgivelser eller naboer opleves af mange som det mest generende indeklimaproblem. Husk lydisoleringen ved renovering og sæt fokus på den daglige adfærd.

En bolig med godt dagslys

 Lyset påvirker vores humør og vores generelle sundhedstilstand. Boligen skal disponeres, så dagslyset udnyttes optimalt, og der skal anvendes både vinduer og kunstig belysning, som giver en god lyskvalitet.

Og en bolig med rent brugsvand

Stillestående vand er kilde til bakterieforurening. Bygningens vandinstallationer skal udformes, så risikoen for forurening begrænses mest muligt.

Den gode bygningsrenovering skaber sundere boliger end før renoveringen. Men samtidig kan renoveringsprocessen i sig selv skabe sundhedsmæssige problemer, som det er vigtigt at være opmærksom på.

En sund bygning har derfor også:

Lang levetid. Nye byggematerialer indeholder skadelige stoffer, som afgasser i en periode efter, at de er anvendt i boligen. Det gælder ikke mindst maling og overfladebeskyttelser. Jo bedre konstruktioner og materialer. der anvendes, jo længere holdbarhed har renoveringen, og jo længere vil der så være til næste renovering, hvor der igen kan forekomme sundhedsskadelig afgasning.

7. marts 2018

Bo sundt

Dagslys: Placer siddegrupper og spiseplads, så dagslyset udnyttes optimalt. Mal vinduespartiet i lyse farver, som reflekterer lyset bedst muligt. Godt lys kan også være intet lys. Soverum skal kunne mørkelægges.

Støj: 28 pct. af alle danske boliger ligger i områder med generende høj trafikstøj, og hver fjerde etagebolig er generet af nabostøj. Det er et større projekt at isolere mere mellem etagerne i lejlighedsbyggeri, men det kan gøres, uden at gulvet hæves mere end halvanden-to centimeter.

Frisk luft: Luft særligt godt ud efter renoveringsarbejde. Afgasningstiden kan vare måneder. Luft ud med gennemtræk flere gange daglig. Undgå at tørre tøj inden døre. Hold øje med kondens på vinduerne. Rengør friskluftventiler, emhætten og udsugningsventiler jævnligt. Hold ydervægge fri for møbler.

Undgå allergi: Placer møbler og ledninger så det er let at gøre rent. Opbevar tøj i skabe for at minimere støvophobning. Vær opmærksom på partikelforurening fra stearinlys og rygning.

Sunde materialer: Vandbaseret maling og lak er mindre sundhedsskadelig end oliebaserede produkter. Jo lavere kodenummer (MAL-kode) jo bedre. Undgå fugemasse eller minimer brugen, da fugemasse har en lang afgasningstid. Undgå produkter der indeholder PVC. Hårde træsorter som bøg, ask og eg afgiver færrest kemiske stoffer. Spånplader, MDF- og HDF-plader er limet sammen, hvilket giver større afgasning end fra såkaldt fuldtræ.

Miljømærkning: En lang række produkter fra maling til linoleumsgulve er miljømærkede med enten det nordiske Svanemærke eller EU's Blomsten. Se produktlister på www.ecolabel.dk.

Dansk Indeklima Mærkning: En frivillig mærkningsordning for produktets påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket administreres af Teknologisk Institut. Læs mere på www.teknologisk.dk.

Kilde: www.densundebolig.dk 

Cookiepolitik