Unge fra ind- og udland debatterede lokal, bæredygtig mobilitet

Delebiler, samkørsel, informationskampagner og gratis offentlig transport var nogle af de forslag, der blev debatteret og stemt om, da der i sidste uge blev afholdt Europæisk Ungdoms Science Parlament. Arrangementet, der afholdes og koordineres af House of Science, fandt sted samtidig med Forskningens Døgn, som House of Science også stod bag i samarbejde med bl.a. SDU i Sønderborg.

Af Kasper Wilkens

Unge samles om gode løsninger i demokratisk debat

Ud fra temaet ”Bæredygtig mobilitet – mennesker, varer og data” skulle unge fra ungdomsuddannelser fra ind- og udlandet debattere selvvalgte problemstillinger og komme med løsningsforslag til disse, som senere blev taget op til demokratisk debat og afslutningsvis stemt om. Det var unge fra bl.a. HTX i Sønderborg og AP Møller Skolen i Slesvig, der var en del af arrangementet. 

Af overemnet ”Bæredygtig mobilitet” blev dannet 6 undergrupper, hvor de unge blev fordelt til at skulle debattere alt fra fremtidens transport og mobilitet i lokalområdet til droneflyvning og digitale indfødte. Hver gruppe kom frem til en problemstilling, som de fandt relevant og betydelig, og dertil kom de med flere løsningsforslag. Disse problemstillinger og løsningsforslag blev på andendagen præsenteret for alle de andre grupper, som efterfølgende kom med spørgsmål, gode råd og for alvor fik sat gang i den demokratiske debat. Efter afsluttet debat blev hvert løsningsforslag sat op til valg, hvor de unge skulle stemme om, hvorledes der skulle stemmes for eller imod forslaget.

Løsningerne blev delt med borgmesteren

Blandt løsningerne var bl.a. et forslag om gratis offentlig transport i en prøveperiode, hvorefter man så skulle revurdere, om det var noget, som man ville fortsætte med eller ej, baseret på de resultater man fik i løbet af prøveperioden. En digital samkørselsplatform administreret af kommunen men brugt af borgerne var også en af løsningerne på udfordringerne omkring den store CO2-udledning, der er i transportsektoren via privatbilisme, og samtidig, som de unge nævnte, bidrager det til mindre trafik på vejene.

Andre løsningsforslag lød på bedre forhold for cyklister, både ift. byplanlægning og evt. cykelstationer, hvor man kunne gratis tilegne sig en cykel, som man kunne bruge inde i byområdet samt et nyt undervisningsfag i folkeskolen, som skulle lære børn og unge, hvordan man brugte internettet, sociale medier etc. på den rigtige måde, hvor bl.a. data også skulle være en del af pensum.

Forslagene blev efter afstemningen samlet i et charta og blev derefter overrakt til borgmester Erik Lauritzen, der havde været forbi for at høre, hvad de unge havde af problemstillinger og løsningsforslag i forhold til bæredygtig mobilitet.

 

2. maj 2018

Cookiepolitik