Energi – til et grønt Danmark eller?

Regeringen lancerede torsdag sit længe ventede udspil til Danmarks energipolitik frem mod 2030. Udspillet fokuserer primært på udbygning af den vedvarende energi og lempelser i energiafgifterne. Flere gode takter, men melodien mangler, siger flere kritikere. Regeringen prioriterer konkrete indsatser for i alt ca. 15 mia. kr., herunder primært nye tiltag til udbygning med vedvarende energi. Samtidig lemper regeringen energiafgifterne med samlet set ca. 3,5 mia. kr. i 2025.

Af ProjectZero

Med udspillet fremlagde regeringen en lang række forslag, der viser, hvordan regeringens mål konkret kan opfyldes. Udspillet indeholder bl.a. danmarkshistoriens største havvindmøllepark, en ambitiøs grøn reform af energiafgifterne, hvor afgifter på el og elvarme lempes, konkurrenceudsættelse af både energispare-indsatsen og støtten til vedvarende energi samt modernisering af varme- og elmarkederne.

De fleste indsatser i udspillet realiseres i perioden fra 2020 til og med 2024. Indsatserne skal ifølge Regeringen sikre, at Danmark er godt på vej mod målet om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030. Som en del af udspillet, har Regeringen afsat en VE-reserve på 500 mio. kr. årligt til yderligere indsatser efter 2024.

Regeringens energiudspil mangler det langsigtede perspektiv

Den nuværende energiaftale fra 2012 bygger på tænkningen fra klimakommissionens rapport (2010), som fastslog behovet for en balanceret omstilling, hvor energieffektivisering og omstilling til vedvarende energikilder skulle gå hånd i hånd. Konkret pegede Klimakommissionen i sin rapport på, at energiforbruget frem mod et fossilfrit Danmark i 2050 skulle reduceres med ca. 40%, og at alle sektorer undtagen transporten skulle være omlagt i 2035. Således at alle kræfter i perioden 2035 – 2050 kunne fokusere på den store opgave at omlægge transportsystemet.

Klimakommissionen (2017) havde samme holdning til behovet for at balancere energieffektivisering og produktion, men med udgangspunkt i økonomien:

Energieffektivisering skal prioriteres i opfyldelsen af målet om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030 og det langsigtede mål i 2050, i det omfang de samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse hermed er lavere end omkostningerne ved forsyning med vedvarende energi.

Bygninger has masser af rentable energieffektiviseringspotentialer

En ny rapport fra Copenhagen Economics viser, at varme i bygninger og erhvervslivets forbrug sammen tegner sig for næsten hele det danske energiforbrug:

Samtidig viser en ny rapport fra EA Energianalyse (som bygger på anbefalinger fra SBi Statens Byggeforskningsinstitut), at der er både privatøkonomi og samfundsøkonomi i at energieffektivisere bygningernes energiforbrug. 31% af bygningernes nuværende energiforbrug kan spares, og det er derfor vigtigt at energieffektivisering tænkes dybt ind i bygningsvedligeholdelse og renovering.

Energieffektivisering er omdrejningspunkt i ProjectZero-masterplanen for 2029

Sønderborgs ProjectZero-tænkning bygger på samme balancerede omstilling, hvor energieffektivisering på tværs af samfundets sektorer går hånd i hånd med omlægning af det resulterende energiforbrug til områdets egne vedvarende energikilder. ProjectZero-målsætningen for energieffektivisering er 43% i forhold til baseline 2007. I perioden 2007-2016 er områdets energiforbrug reduceret med 17,5%. De største reduktioner er sket i virksomhederne.

“Dét, som vi har brug for, er at give private og boligforeninger et bedre incitament til at gå igang med den grønne omstilling”, sagde Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen torsdag til TV Syd. Se klip i faktaboksen.

Også byerne tænker energieffektivisering først

Sønderborg modtager løbende mange udenlandske gæster fra byer, som ønsker at forstå, hvorledes de skal gribe klimaomstillingen an samt undersøger mulige teknologiske løsninger og relaterede leverandører.

”Overalt i verden er der store muligheder for at anvende ressourcerne mere effektivt og det er derfor vigtigt, at vi i Danmark ikke kun viser vejen til øget og billigere energiforbrug”, siger ProjectZero´s direktør Peter Rathje og fortsætter ”vi har en brændende global klimaplatform, som forudsætter vilje til også at spare på energien – og det budskab er allerede accepteret rundt i verden”.

Spar på energien og kom hurtigere og billigere i mål

Fremtidens klimarigtige energisystem bør bygge på styrket energieffektivisering samt omlægning til grøn strøm, grøn fjernvarme og grøn gas. Langt mere fokus på elbiler og el-baserede varmepumper er centralt for at få elektrificeret nye sektorer. Den grønne gas bør primært anvendes i transport-sektoren, som har særligt store udfordringer i den grønne omstilling.

Set i lyset af ovenstående glæder Sønderborgs ProjectZero sig over flere gode takter i Regeringens udspil, men melodien, inddragelsen og den systemiske tænkning mangler i udspillet.

ProjectZero opfordrer regering og folketinget til at styrke fokus på energieffektivisering, med flere elbiler og eldrevne-varmepumper. Spar på energien og kom hurtigere og billigere i mål.

Udskyd ikke handlingerne unødvendigt. For det er, de kommende 3-7 års indsatser som afgør, om vi kan holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad C.

2. maj 2018

Se lokale reaktioner i TV-Syd

Danfoss-topchef kalder regeringens energiudspil uambitiøst.

Se mere her.

ProjectZero direktør kalder energiplaner for meget tynde.

Se mere her.

Udspillets målsætninger og indsatsområder

Målsætninger

 1. Mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030.

2. Billigere energi til den enkelte og fællesskabet.

Indsatsområder

• Konkurrenceudsættelse af udbygningen med vedvarende energi.
• Danmarkshistoriens største havvindmøllepark og sigtelinjer for havvind uden offentlig støtte.
• Afgiftsreform der fremmer grøn omstilling og billigere energi.
• En konkurrenceudsat og målrettet energi-spareindsats.
• Modernisering af varmesektoren.
• Et integreret og fleksibelt energisystem i verdensklasse.
• En styrket forsknings- og eksportindsats

Rapporter, undersøgelser m.v.

Læs efterfølgende rapporter såfremt du ønsker at forstå Danmarks energi- og klimapolitik i relation til udfordringer, muligheder og perspektiver:

Læs Regeringens energiudspil ”Energi – til et grønt Danmark” her.  

Læs anbefalinger til en balanceret energipolitik her – Danfoss, Grundfos, Velux, Rockwool.

Læs energikommissionens anbefalinger (2017) her

Læs klimakommissionens rapport fra 2010 her

Læs den korte version af Folketingets nuværende energiaftale fra 2012 her

Læs Folketingets nuværende energiaftale fra 2012 (fulde aftale) her.

Læs ProjectZeros masterplan2029 fra 2009 her.

Cookiepolitik