På klimaskolebænken hos Al Gore

Den 26. juni 2018 deltog to ProjectZero-medarbejdere i Al Gore´s Climate Reality Leadership træning i Berlin. Formålet var at blive inspireret af den måde Al Gore, tidligere Vicepræsident i Amerika, formidler hans offensive klimabudskaber og information om de løsninger der allerede findes.

Af Henrik Bielefeldt

Mere end 650 frivillige fra hele Europa deltog i klimatræningen, her iblandt både en 16-årig skoleelev, europæiske politikere og masser af unge mennesker.

Træningen varede i 3 dage og omfattede bl.a. paneldebatter med forskere og politikere, oplæg fra Al Gore og undervisnings-sessioner fokuseret på formidling af klimaforandringerne.

Trussel mod global økonomi, sundhed og sikkerhed

Al Gore rejser selv verden rundt og holder "inspirerende" oplæg omkring klimaforandringerne. Hans klimaoplæg bygger på opdaterede globale observationer af det ændrede klima, nyeste viden fra forskningen samt information om de mange løsninger, som allerede nu kan bidrage til en reduceret CO2-udledning.

Oplægget blev grundigt gennemgået i Berlin og herefter stillet til rådighed for alle deltagerne med en klar opfordring: præsenter klimabudskabet til alle, der vil høre det - for det er vigtigt, at engagere så mange som muligt i kampen imod klimaforandringerne.

Ifølge Al Gore og forskerne er klimaforandringerne den største trussel imod vores fælles økonomi, helbred og sikkerhed.

  • Økonomisk, fordi olie-/energiselskaberne er værdisat efter deres oliereserver, også selv om kun en brækdel kommer i anvendelse såfremt vi skal holde os under 2 graders global temperatur stigning.

Kilde: læs her

  • Helbred, fordi stigningen i temperaturer giver bedre betingelser for at myg og andre smittebærende insekter spreder sygdomme.

kilde: læs her

  • Sikkerhed, fordi klimaforandringerne på sigt kan gøre områder af kloden ubeboelige og sende flere millioner mennesker på flugt.

Kilde: læs her

Behov for at handle nu!!

Meget kan gøres for at forhindre yderligere klimaforandringer. Men ifølge Al Gore forudsætter det, at politikere fra hele verden handler nu samt at borgere og virksomheder forstår den brændende klimaplatform og bakker op med vigllighed til at ændre vaner og forbrugsadfærd.

Løsningerne skal udvikles i samarbejde og fokuseres på styrket energieffektivisering og indfase langt mere vedvarende energi. Mange samfund og lande er allerede godt i gang, men omstillingen skal op i et langt højere gear.

 

11. juli 2018

Climate Reality Leadership

I 2006 startede tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore organisationen Climate reality. Som en del af organisationen blev oprettet Climate Reality Leadership, et korps af frivillige der efter tre dages træning blev sendt ud i verden for at formidle konsekvenserne af klimaforandringerne.

 

Gennem tiden er flere end 14.500 frivillige i hele verden blevet trænet og de gennemfører aktiviteter der skal engagere hver deres lokalområde i kampen mod klimaforandringerne.

Læs her om projektet: Climate Reality

Cookiepolitik