Borgermøder om den tiltagende risiko for oversvømmelser i Gråsten

Sønderborg Kommune inviterer i januar til to borgermøder for at orientere borgere i truede områder ved Sønderborg Havn og i Gråsten By om risikoen for oversvømmelse ved højvande og voldsomt skybrud. Samtidig inspireres til at tænke i utraditionelle løsninger, når der skal dæmmes op for vandet, og der inviteres til gruppearbejde.

Borgermøderne holdes

torsdag den 18. januar kl. 19 i Multikulturhuset i Sønderborg og

torsdag den 25. januar kl. 19 på Det Gamle Rådhus i Gråsten.

Sidstnævnte sted er der plads til ca. 100, men det er besluttet at invitere til et ekstra møde, hvis behovet skulle vise sig. Møderne ventes at vare maksimalt to en halv time. Der serveres forfriskninger i pausen.

På møderne vil borgerne også blive præsenteret for forskellige måder at løse udfordringerne på, og man kan melde sig til at deltage i workshops, hvor der arbejdes videre med at finde løsninger på konkrete steders udfordringer. Ligeledes ses der på ansvarsfordeling og på, hvordan løsninger kan/skal finansieres afhængig af, hvor problemerne opstår.

På Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk åbner i forbindelse med borgermøderne en klimaportal, hvor man kan læse mere - bl.a. klimatilpasningsplanen, Rambølls rapport, Scalgo-kortet med visninger af risikoområder og programmet for borgermøderne.

For yderligere oplysninger

Hans Erik Jensen, tlf. 27 90 54 94

Cookiepolitik