Sønderborgs borgmester skal tale på COP24

COP24 er i gang i Katowice, og alle verdens øjne rettes igen på klimaet. EU-kommissionen har inviteret Sønderborgs borgmester til at tale om videnskab og praksis på Global Covenant of Mayors Day sammen med bl.a. Pittsburghs borgmester.

Af ProjectZero

Covenant Cities in the Spotlight Awarden åbner døren til COP24

I oktober måned fik Sønderborg Kommune tildelt EU's fornemme pris ”Covenant Cities in the Spotlight” for sine resultater i forbindelse med ProjectZero-visionen om, at Sønderborg-området skal blive CO2-neutral allerede i 2029, og sammen med prisen fik borgmester Erik Lauritzen en invitation til at deltage i COP24 i Polen som akkrediteret af EU-kommissionen.

The Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) er en international alliance af byer, der alle arbejder fokuseret på at nedbringe CO2-udledningen, og den 10. december skal Sønderborgs borgmester fremlægge de foreløbige resultater af ProjectZero samt inspirere andre byer til at sætte mere fart på den lokale, grønne omstilling.

Kampen mod klimaforandringerne starter lokalt

Erik Lauritzen vil blandt andet fortælle om den store opbakning, der er til ProjectZero-visionen fra borgere, virksomheder, boligforeninger, uddannelsessteder samt byrådet i Sønderborg, og at et lokalt fællesskab og engagement sammen med stærke partnerskaber, med blandt andre Bitten og Mads Clausen Fond og Syd Energi, er med til at skabe konkrete resultater og klimaeffekter.

”EU vil sætte fokus på det lokale engagement, konkrete ambitiøse handlinger, og hvad byer og borgere kan gøre i fællesskab for at gennemføre den nødvendige, lokale grønne omstilling. I Sønderborg-området har vi skabt konkrete erfaringer og resultater, som kan inspirere andre byer og samfund. Vi deler allerede vores erfaringer i forskellige nationale og internationale netværk, og vi vil fortsat være et europæisk forbillede, der er villig til både at fortsætte indsatsen samt inspirere andre byer til klimarejsen”, siger Peter Rathje, direktør for ProjectZero.

Den 24. FN-konference fokuseret på klimaet

FN-klimakonferencen COP24 afholdes i perioden 2. til 14. december i Katowice i Polen, og hele verden samles i den polske by Katowice i december for at komme med svar på klimaforandringerne. Det er den 24. i rækken af konferencer, der udspringer af den FN-konvention, der blev vedtaget i Rio i 1992.

5. december 2018

COP24

  • Konventionen har til formål at begrænse udslippet af farlige klimagasser, der øger den globale opvarmning.
  • Hvert år arrangeres et klimatopmøde for de lande, der har underskrevet klimakonventionen. De kaldes "Conference of the Parties", forkortet COP.
  • Det er på disse møder, at klimaforhandlingerne finder sted, og de løbende forhandlinger afsluttes.
  • Blandt de tidligere topmøder er COP15, der blev afholdt i København i 2009 og COP21, der blev afholdt i Paris i 2015.
  • På Paris-topmødet blev det vedtaget, at man senest i 2018 skulle have vedtaget en plan for, hvordan man holder den globale temperaturstigning nede på højst 2 grader celsius over det niveau, der fandtes inden industrialiseringen.

Læs mere om COP24 og følg konferencen på hjemmesiden her: http://cop24.gov.pl/

Cookiepolitik