Sønderborg Lufthavn skal være mere grøn

I tråd med Sønderborg Kommunes grønne initiativer samarbejder CLEAN med kommunen om et nyt forprojekt, Grøn og Digital Lufthavn.

Af Sønderborg Kommune, Kommunikationskonsulent Anne Laumark

CLEAN, en landsdækkende medlemsorganisation for et grønnere Danmark, står i spidsen for et nyt forprojekt i Sønderborg Lufthavn kaldet Grøn og Digital Lufthavn.

Forprojektet skal udpege Sønderborg Lufthavns udviklingspotentialer i en mere energieffektiv, grøn og digital retning i forbindelse med den nye udbygning af lufthavnen. Dermed bliver lufthavnen, som én af de syv regionale lufthavne i Danmark, genstand for en mere miljørigtig udvikling, som skal komme virksomheder i både Sønderborg-området og Sønderjylland til gavn.

Projektet er støttet af Sønderborg Kommune og Syddansk Vækstforum og har et samlet budget på 664.000 kr. Syddansk Vækstforum har bevilget 343.000 kr. til projektet fra puljen til yderområder, mens Sønderborg Kommune bidrager med medarbejdertimer og 44.000 kr. fra Forberedelsespuljen til Sønderborg Lufthavn.

- Forprojektet vil sætte Sønderborg og Sønderjylland endnu mere på landkortet som en grøn landsdel med en stærk erhvervsklynge indenfor energieffektive teknologier. På sigt vil det her forprojekt give vækst og beskæftigelse for landsdelens virksomheder, særligt i Sønderborg-området, siger CLEANs direktør, Carsten Orth Gaarn-Larsen.

Erhvervsudvalgets formand, Gerhard Bertelsen, glæder sig over, at også Sønderborg Lufthavn følger områdets grønne visioner:

- Projektet er helt i tråd med ProjectZero-visionen om at være CO2-neutral i 2029. Sønderborg Lufthavn vil kun vokse sig større, så det er helt essentielt, at vi tænker de grønne tiltag ind allerede nu - især når vores virksomheder er så førende på energieffektive løsninger. Samtidig er digitaliseringen kommet for at blive, så her skal vores lufthavn igen være fremme i skoene for at kunne møde fremtidens behov og tendenser.

Foruden at være mere energieffektiv forventes det også, at Sønderborg Lufthavn skal være genstand for udvikling, test og tilpasning af nye produkter uden at kompromittere kernen i lufthavnsdriften og sikkerhedshensyn. Konkrete tiltag nævnes bl.a. inden for belysning, ventilation, forsyning og datakommunikation.

Første spadestik til udvidelsen af Sønderborg Lufthavn forventes foretaget i 2019.

6. december 2018

Kontaktinformation

Anne Laumark

Kommunikationskonsulent

Tlf: 27 90 56 92

anlm@sonderborg.dk

Cookiepolitik