Informationsmøder om Vindmølleparken Lillebælt Syd trak fulde huse

I uge 48 inviterede Sønderborg Forsyning til informationsmøder i Nordborg, på Helnæs og i Torø Huse på Fy, om Vindmølleparken Lillebælt Syd, der planlægges opført i farvandet mellem Als og Fyn. På møderne blev hovedresultaterne af den foreløbige miljøkonsekvensrapport præsenteret for de fremmødte borgere.

Af ProjectZero

COWI, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten, gennemgik et udvalg af hovedkonklusionerne af forundersøgelserne for menneskers sundhed, herunder luftbåren støj, landskabet og visuelle forhold, natur i havet, Natura 2000, natur på land samt konsekvenser for fugle.

Projektchef Anne Eiby og marinbiolog Morten Hjorth fra COWI fortalte, at Vindmølleparken Lillebælt Syd ikke vurderes til at have store negative konsekvenser for hverken mennesker, livet i havet eller fugle, og at møllerne ikke bliver mere støjende end tilladt, dog vurderes det at påvirkningen af landskabet, altså det visuelle indtryk, vil være lille fra den jyske kyst, Assens, Fynshav, middel fra Aa Strand, Bobakker, Helnæs Kirke og Horne Land og stor fra Lindhoved Fyr og Lavensby Strand.

Og det var særligt det visuelle indtryk af Vindmølleparken, der afstedkom mange kommentarer og konkrete spørgsmål, blandt andet hvorfor møllerne skal placeres i Lillebælt mellem Als og Fyn.

”Havmølleparken kan ikke placeres andre steder. Lillebælt er et af de få tilbageværende steder i landet, der er udpeget som velegnet til kystmøller”, forklarede direktøren for Sønderborg Forsyning Lars Riemann og påpegede, at målsætningen om CO2-neutralitet skal indfries inden for kommunegrænsen og ikke ved at købe aflad uden for.

Sønderborgs borgmester deltog på informationsmødet i Nordborg:

”Vi er alle påvirket af klimaforandringerne og kan ikke bare sidde og vente på, at andre gør noget, og vi kan ikke sige, at vi ikke kan tåle påvirkningerne, så det må andre tage sig af. Vi har lavet en grundig analyse og et stort forarbejde for at tage højde for mulige konsekvenser ved Lillebælt Syd, og vi er nødt til at gennemføre den her slags projekter, for hvis vi ikke gør det, er der ikke noget, der kan lade sig gøre længere”, sagde borgmester Erik Lauritzen på informationsmødet.

Den endelige miljøkonsekvensrapport er ved at blive færdiggjort og indsendes til Energistyrelsen i løbet af december måned.

5. december 2018

Lillebælt Syd

Vindmølleparken Lillebælt syd vil komme til at producere 160 MW svarende til grøn energi til 140.000 husstande og der planlægges enten 20 møller på 8MW med en total højde på 192,5 meter eller 40 møller på 4MW med en total højde 165 meter.

Vindmøllerne bliver placeret mindst 4 km fra kysten og vil skabe 2.400 midlertidige jobs og 30-40 varige job og interesserede kan blive medejer.

Præsentation

Her kan du se præsentationen fra informationsmødet: klik her

Mere om Lillebælt Syd

Læs meget mere om Lillebælt Syd på hjemmesiden: https://lillebaeltsyd.dk

Cookiepolitik