Biogasanlæg i Kværs

Partnerskabet Bioenergi Syd og Nature Energy har offentliggjort placeringen af partnerskabets andet biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Anlægget ønskes realiseret på et jordstykke ved Kværs tæt ved Sønderborgmotorvejen.

Af NIcolas Bernhardi

Partnerskabet Bioenergi Syd og Nature Energy har offentliggjort placeringen af partnerskabets andet biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Det første biogasanlæg er planlagt etableret ved Glansager, og det andet anlæg ønskes placeret ved Kværs tæt ved Sønderborgmotorvejen. Biogasanlægget er en investering på 250 mio. kr. og vil behandle op til 600.000 tons biomasse om året. Dermed har partnerskabet planlagt investeringer for 500 mio. kr. i den grønne omstilling af Sønderborg Kommune.

Biogasanlæg på Nordfyn

Den rigtige placering er fundet

"Vi har i en længere periode ledt efter den helt rigtige placering til vores andet biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Den har vi nu fundet. Det betyder, at vi sammen med en række landmænd i området nu for alvor kan komme i gang med anden del af vores investering på i alt 500 mio. kr. i Sønderborg Kommune" , siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy.

Landmændene i området bakker op

BioenergiSyd har 150 medlemmer, og efter at have hørt mere om projektet på et møde onsdag aften hos LandboSyd er en lang række af de landmænd, der er medlem af BioenergiSyd, på vej ind i projektet:

"Vi er meget optimistiske omkring projektet. Nature Energy er en troværdig og professionel samarbejdspartner, som siden slutningen af 2015 har etableret syv biogasanlæg i hele Danmark. Jeg er derfor overbevist om, at der vil være stor opbakning fra landbruget til at gå med i et samarbejde om at etablere biogasanlægget ved Kværs," siger formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde.

BioenergiSyd samarbejder i forvejen med Nature Energy om at etablere biogasanlægget ved Glansager i den østlige del af Sønderborg Kommune. Her har Sønderborg Kommune netop godkendt en miljøkonsekvensrapport, som muliggør placeringen af et biogasanlæg, der kan behandle op til 600.000 tons biomasse om året.

Grønne job og lavere CO2-udledning

Sønderborg Kommune har med ProjectZero sat en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral 20 år før resten af Danmark. Det betyder, at Sønderborg-området i 2020 skal have reduceret udledningen af CO2 med 50 pct. i forhold til 2007. Den målsætning vil biogasanlægget i Kværs bidrage markant til at realisere:

"I Sønderborg Kommune arbejder vi med et ambitiøs mål om at blive CO2-neutrale i 2029. Vi er godt på vej, og de to biogasanlæg, som Nature Energy og BioenergiSyd ønsker at etablere kan bidrage væsentligt til, at vi når i mål. Samtidig vil de to anlæg til sammen skabe mere end 400 job i byggeperioden og 30 faste arbejdspladser på selve anlæggene. Derfor håber jeg, at det lykkes at realisere planerne", siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Nature Energys ansøgning om at etablere et biogasanlæg ved Kværs skal nu behandles af Sønderborg Kommune. Såfremt der gives tilladelse til at etablere biogasanlægget, kan anlægget være i drift i løbet af 2021.

3. december 2018

Fakta om anlægget

  • Biogasanlægget ved Kværs forventes at omdanne op til 600.000 ton biomasse og producere 20 mio. m3 grøn biogas til gasnettet. 
  • Anlægget kan hvert år producere grøn gødning til at gøde et areal på størrelse med ca. 18.000 fodboldbaner.
  • Anlægget vil være en investering på ca. 250 mio. kr. 
  • Modelberegninger fra Damvad Analytics viser, at anlægget i byggeperioden vil skabe mere end 220 job og 70 faste arbejdspladser, heraf 15 på selve biogasanlægget

Biogasanlæg i Sønderborg

Nature Energy planlægger at opføre to biogasanlæg i Sønderborg-området. Ved anlægget i Glansager forventer man at påbegynde bygningsfasen i løbet af vinteren 18/19. Ved anlægget i det vestlige Sønderborg sættes planlægningsfasen snart i gang.

Læs mere på: http://biogassonderborg.projectzero.dk/

Kontakt

Er du landmand og interesseret i at levere til et af anlæggene, så kan du kontakte Karsten Gram, projektrådgiver ved LandboSyd:

Karsten Gram: Projekt- og tilskudsrådgiver

Tlf: 74365040
Mobil: 29916965
Mail: kag@landbosyd.dk

Cookiepolitik