10 års jubilæum for Klimapakt Flensborg

I 2008, et år efter ProjectZero, startede Klimapakt i Flensborg. I sidste uge holdte Klimapakten jubilæumsfest, hvor 120 gæster hørte om succerne de første 10 år.

Af NIcolas Bernhardi

Klimapakt Flensburg er en samlet indsats af store virksomheder, boligforeningerne, begge universiteter og byen Flensborg. Pakten har til formål at reducere CO2-udledningerne i Flensborg og nå nullet senest i 2050. Klimapaktens projekter ligner meget dem, som ProjectZero arbejder på i Sønderborg og omhandler bl.a. renovering af boliger og boligblokke, kampagner for udskiftning af belysning, læring og uddannelse, mobilitet og cykelkampagner men også udbygning af solcellestrøm, hvilket eksempelvis sker på tagene af boligselskabernes boligblokke.

Premiummedlemmer skal gå foran

Klimpaktens 21 premiummedlemmer består af nogen af byens største virksomheder, forsyningsselskabet Stadtwerke Flensburg, byens trafikselskaber, begge universiteter samt byen Flensborg (som virksomhed). Disse premiummedlemmer skal gå forrest og være rollemodel for borgere og andre virksomheder. 

Klimakoordinator Martin Beer, Prof. Olav Hohmeyer og Borgmester Henning Brüggemann

God fremdrift - målet for 2020 er næsten opnået

Målet for 2020 er at reducere emissionerne med 30 % i forholdt til baseline (udgangspunktet) i 1990. Den seneste opgørelse er udarbejdet for 2016, og her kan Klimapakten fremvise en reduktion på 27 %. Ift. Klimapakten kan denne reduktion hovedsageligt tilbageføres på omstilling af byens kræftværk fra kul til naturgas. Mens denne omstilling har medført en stor reduktion af emissionerne er byens samlede energiforbrug kun reduceret med 2 % i forhold til 1990. Her opnår Klimapakten ikke deres egne mål.

Transportsektoren er en stor udfordring

I sit foredrag påpegede Olav Hohmeyer, Klimaprofessor fra Universitet Flensborg og med initiator af Klimapakten, at der ligger et ansvar hos byens borgere for at reducere udledningerne i transportsektoren. CO2-opgørelsen viser nemlig, at der er stor fremdrift i energibesparelser og CO2-reduktioner ved husholdningerne og i industrien, mens udledningerne fra handel og service og transportsektoren stiger. Sidst nævnte kan ift. Hohmeyer tilbageføres på forbrugernes købsmønstre. De seneste år kunne der ses flere store og i det hele taget flere biler i Flensborg. Samtidig konstaterer Hohmeyer, at de tyske bilproducenter står på bremsen, når det gælder om at producere elbiler.

Kraftværket siger farvel til kul

En stor del af de opnåede besparelser kan tilbageføres på kraftværkets investering i en moderne gasturbine. Samtidig er den næste investering for at skifte over til naturgas netop blevet besluttet i starten af november. I 2022 skal et nyt kraftvarmegasanlæg erstatte to af de gamle kulkedler. Kedlerne kunne havde været i drift i 10 år mere, men bliver nu sendt på pension og erstattes med det nye anlæg. Anlægget kan levere op til 70 MW fjernvarme og har en virkningsgrad på 90 %. Det nye anlæg er dermed i størrelselsorden af Sønderborgs Kraftvarmeværk. Investeringsbeslutning fører til en stor reduktion på den korte bane, men for at nå nullet ville de to nye anlæg fremover skulle forsynes med opgraderet biogas (biometan).

5. december 2018

Klimapaktens klimaregnskab

Klimapakten beregner sine besparelser i forhold til en baseline i 1990. En reduktion på 27 % er altå beregnet i forhold til de udledninger der blev beregnet for 1990. ProjectZero regner sine besparelser i forhold til baselinen i 2007 (hvor Sønderborg-områdets ProjectZero vision blev formuleret). Ifølge beregninger fra Klimapakt Flensborg har man reduceret udeldningerne med 14 % siden 2010.  

Klik på billedet for at se den i en større udgave.

Cookiepolitik