Fremtidens biobrændstof

Kom til foredrag med adjunkt Martin Høj, der fortæller om fremtidens biobrændstoffer, som skal bidrage med en CO2-reduktion på transportområdet.

I Europa bidrager forbrænding af fossile brændstoffer til transportformål med 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser, og for
USA er dette tal 26 % (OECD data 2005 til 2015). Derfor er der behov for at finde bæredygtige og CO2-neutrale løsninger til dette energibehov.
Det formodes, at skibs- og luffart samt tung godstransport på vejene også i fremtiden vil skulle bruge flydende brændstoffer.
Biomasse er en fornybar ressource, der har potentiale til at dække en stor del af dette behov. Foredraget vil give en introduktion til de forskellige ruter fra biomasse til brændstof med udgangspunkt i forskning fra DTU Kemiteknik.

Arrangementet er en del af forsknings døgn

Hvornår: Onsdag den 25. april kl. 11-12
Hvor: EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg
– i Farverihallen
Hvem: For alle

Cookiepolitik