ZEROkonferansen

På Zerokonferansen får du siste nytt om utslippsfri transport.

Politisk vilje og markedsaktører som har gått foran har gjort Norge til et foregangsland innen utslippsfri transport, både til lands og til vanns.

Tiden er ikke inne for å hvile på laurbærene, men for å se fremover mot grepene som må tas for å få en transportsektor som er 100 % fossilfri.

Grønn vekst

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres.

Men det finnes fremdeles mange utfordringer, og det går ikke fort nok. Derfor må de grønne løsningene vokse enda raskere. Norge kan bli med på sin del av denne veksten dersom politikerne og næringslivet øker ambisjonsnivået. Vi må gire opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Læs mere om konferencen her.

31. oktober 2017 - 1. november 2017

Cookiepolitik