Sønderborg udvalgt til at løse udfordringen om vækst og bæredygtig by-omstilling

Sønderborg skal sammen med 14 andre nordiske byer deltage i et nyt nordisk udviklingsprojekt, hvor der skal findes en strategi for, hvordan der kan skabes vækst og bæredygtighed i de små- og mellemstore byer i Norden.

Af ProjectZero

”Vi har meget til fælles med disse byer. Ikke kun ambitioner, men også udfordringer, som kan inddrages, og i et samarbejde kan der skabes endnu bedre fælles løsninger til gavn for borgerne”, siger ProjectZeros Peter Rathje, som glæder sig over, at Sønderborgs ungekoordinator Lykke Farre er med til at repræsentere Sønderborg i udviklingsprojektet:

”Det er den unge generation, der skal videreføre og sætte handling bag strategien, og derfor skal de unge inddrages og engageres i arbejdet med at udvikle strategien”.

Projektet skal skabe en fælles nordisk strategi for, hvordan de mindre og mellemstore byer kan gøres mere attraktive og bæredygtige for både nuværende og fremtidige borgere, og samtidig skal byernes sundheds-, klima-, lærings-, erhvervs- og vækstudfordringer inddrages.

Nordisk Ministerråd sætter kursen mod de 17 verdensmål

Udpegningen af de deltagende byer er sket på baggrund af ansøgninger, og Nordisk Ministerråd faciliterer projektet, som understøtter de nordiske bæredygtigheds- og vækstmålsætninger, hvor FN´s 17 verdensmål udgør projektets pejlemærker. Dette gælder især mål 11, som fokuserer på bæredygtige byer og lokalsamfund, men alle verdensmål kan bringes i spil.

Byerne identificerer fælles udfordringer, men arbejder i projektet også med egne by-udfordringer, og Sønderborg er koblet sammen med den svenske by Ystad, norske Narvik og islandske Hornafjørdur. Fra Danmark deltager, ud over Sønderborg, også Middelfart og Viborg.

Det er den norske statsminister Erna Solberg, der har formuleret strategiopgaven, og hele projektet finansieres af den norske regering og Nordisk Ministerråd i de to år, projektet løber.

13. december 2017

De deltagende nordiske byer

Verdensmålene

Projektopstartsmøde i Oslo

Oversigten viser nogle af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer Nordens mange mindre og mellemstore byer. 


Billedet er taget under projektopstartmødet i Oslo. 

Cookiepolitik