Konkurrencevindere fik overblik over indeklima

”Det er som om, vi har fået en helt anden varme i vores hjem”, siger Bettina Knudsen, der sammen med sin mand, Ulrik Knudsen, var en af de heldige vindere af ProjectZeros konkurrence på Augustenborg-messen i efteråret.

Af Karin Lemtorp

Ulrik og Bettina Knudsen vandt en indeklimamåling i en måned og har netop afsluttet deres måleperiode. Resultat viser, at de bor i et godt og sundt hjem med en god adfærd omkring udluftning.  Et IC-meter måler temperatur, luftfugtighed og CO2 hvert 5 minut. På den måde kan det påvises, hvordan man lever i sit hjem, og om der er noget, man bør gøre bedre.

”Den måned, vi havde indeklimamåleren sat til herhjemme, fandt vi for alvor ud af, hvor vigtigt det er ikke bare at lufte ud, men derimod sørge for, at der er gennemtræk i vores hjem. Det renser luften hurtigt og effektivt, og det kan tydelig mærkes”, fortæller Bettina Knudsen.

ProjectZeros energivejleder, Charlie, satte måleren til i hjemmet i Vollerup, og her faldt snakken hurtigt på Bettina og Ulrik Knudsens seneste investering; tilkobling til fjernvarme.

Bettina er meget overrasket over, hvilken kraft der er på fjernvarmen. ”Når man skruer op, går der ikke lang tid, før man mærker varmen. Jeg synes, det er lidt svært at forklare – det er noget, man skal prøve, for så er man ikke i tvivl”, siger Bettina Knudsen. ”Før var det som om, vores hjem aldrig blev varmet helt op, som det gør nu. En anden fordel er, at vi nu har fået plads i vores teknikskab til hylder”, smiler Bettina.

Fjernvarme som opvarmning

Fjernvarme er en billigere opvarmningsform end både olie, naturgas og el - og levetiden på et fjernvarmeanlæg er betydelig længere end på andre varmeinstallationer, og samtidig slipper man med væsentlig mindre vedligehold. Med andre ord, passer det langt hen ad vejen sig selv.

Derudover er fjernvarme en miljørigtig løsning, da fjernvarmen typisk kommer fra overskudsvarme, affaldsvarme eller bæredygtig biomasse, der holder miljøbelastningen nede. Med fjernvarme får du leveringssikkerhed og stort set ingen vedligeholdelse. Fjernvarmen lugter ikke og støjer ikke. Og du skal f.eks. ikke spekulere på brændsel eller lignende - blot åbne for radiatoren, så er der varme.

Med fjernvarme kan forskellige energikilder udnyttes, fordi et fjernvarmesystem kan omstilles til at køre på andre overskudsenergikilder, f.eks. overskudsvarme fra forbrænding, solenergi, varmt vand fra undergrunden eller vindenergi. Det giver mulighed for at udnytte præcis den energikilde, der er mest af i samfundet, og dermed er fjernvarme også fremtidssikret - både med hensyn til at finde den mest økonomiske og mest miljøvenlige løsning.

Fjernvarmeværker opvarmer vand, der gennem isolerede rør i jorden pumpes ud til boligerne, hvor det afgiver varme enten direkte i radiatorerne eller gennem en varmeveksler. I ledningsnettet er der altid meget vand og varme til rådighed, og det er ofte det, forbrugerne oplever som en anden varme.

Hvorfor er der stor forskel på varmen? En af årsagerne til, at varmen føles anderledes, er, at fjernvarmens ledningsnet indeholder store mængder opvarmet vand, som bliver sendt ind i boligerne med stort tryk. Det giver en forskel, der kan mærkes.

12. december 2017

Sparetips fra Sønderborg Fjernvarme

TEMPERATUREN 21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. 5% større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum. Er du væk i længere tid, kan temperaturen med fordel sænkes, dog ikke under 16˚C, da det ellers kan give fugtproblemer.

GULVVARME Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

DET VARME VAND Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 55-60˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser, og ved lavere temperaturer øges risikoen for bakterievækst.

ISOLERING Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Tjek, at døre og vinduer er helt tætte.

UDLUFTNING Luft ud jævnligt, 2-3 gange dagligt ved gennemtræk i ca. 5-10 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens.

Cookiepolitik