Bump på vejen til CO2-reduktioner

På trods af energieffektivisering og solceller fører en øget CO2-faktor på el til en stigning af CO2-udledning for Sønderborg Kommune som virksomhed. Nye tiltag i 2017 skal føre til yderligere reduktioner.

Af Nicolas Bernhardi

Sønderborg Kommune som virksomhed er en vigtig rollemodel og frontløber i ProjectZero visionen. Derfor besluttede byrådet i 2008, at der skulle udarbejdes en årlig CO2- og energirapport. Rapporten for 2016 er netop offentliggjort og viser, at Sønderborg Kommune som virksomhed har reduceret deres CO2 udledning med 47% (i forhold til 2007). I 2015 lå reduktionen allerede på 50%. Stigningen i udledningen af CO2 kan forklares med, at 2016 har været et vindfattig år, som medfører en større CO2-belastning af elforbruget.

Godt i gang med klare målsætninger

Sønderborg Kommune som virksomhed har i ni år arbejdet aktivt for at nedbringe energiforbruget og udfase fossile brændstoffer. Udskiftning af gadebelysning til LED, konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme i kommunale bygninger, etablering af solceller på skoler og børnehaver er kun nogle af de eksempler, som fører til CO2-reduktionen i Sønderborg Kommune som virksomhed.

 

Udvikling af CO2 udledning af Sønderborg Kommune som virksomhed

Samtidig understøtter den grønne omstilling hos områdets fjernvarmeværker samt en grønnere elproduktion i hele landet CO2-reduktionen.

"Den grønne omstilling har denne gang et bump på vejen, da 2016 var et meget vindfattigt år. Derfor blev der brugt mere kul i elproduktionen", skriver Sønderborg Kommune i deres CO2- og energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over den stigning i CO2 udledning, men selve energiforbruget i kommunen som virksomhed er faldet en lille smule siden 2015, og energireduktionen for bygninger og gadelys er oppe på 26 % i forhold til 2007, så resultatet af energioptimeringsprojekter, udfasning af naturgas samt opsætning af solceller og LED gadebelysning har givet den ønskede gevinst”,  fortæller Lene Sternsdorf, programleder for det tværgående program Klima og Zero hos Sønderborg Kommune.

Flere tiltage skal sikre fremdrift på reduktionen i 2017

Nye biogasbusser, yderligere udfasning af naturgas og en fortsat konvertering til LED i gadebelysning skal sørge for yderligere reduktioner i 2017.

Læs Sønderborg Kommunes CO2- og energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed her.

 

11. december 2017

Sønderborg Kommune som virksomhed

CO2 udledninger fra Sønderborg Kommune som virksomhed knytter sig til CO2 udledninger, som stammer fra kommunens bygninger (skoler, administrationsbygnnger, mm.), gadebelysning og transport (egne og leasede biler).

Sønderborg Kommune har valgt, at energi- og CO2-regnskabet skal omfatte det forbrug, der var i den reelle bygningsmasse det pågældende år. Det vil sige at bygninger, der ikke længere indgår i porteføljen, er med i regnskabet med forbrugsdata for den periode, hvor Sønderborg Kommune har stået som betaler af energiregningen.

Cookiepolitik