Biogas i Glansager

Biogas er vigtigt for Sønderborg-områdets fremtidige forsyning med grøn energi, men det giver også god mening for mange af områdets landbrug. For at sikre at så mange landmænd som muligt kan melde sig ind i projektet, overvejer man nu at flytte projektet fra Blans til Glansager.

Af Nicolas Bernhardi

I forbindelse med kommunalplanlægningen tilbage i 2013 blev området i Blans lagt ud til biogas, men muligvis giver en placering i Glansager mere mening for en bedre ressourceforsyning fra områdets landbrug. Derfor skal det undersøges, hvorvidt en placering ved siden af genbrugsstationen i Glansager kan være en mulighed.

Ny placering skal sikre flest mulige leverandører

Formålet er at sikre at flest mulig landmænd fra Sønderborg-området kan melde sig ind i leverandørforeningen og blive en del af projektet.

Fordelen ved den nye placering er, at den ligger bedre i forhold til landbruget, så flere leverandører i Sønderborg Kommune får mulighed for at være med, den er nemmere at komme til trafikalt, og så er der ikke tæt bebyggelse eller institutioner tæt på, på samme måde som den oprindelige placering ved Blans, oplyser Nature Energy til energy supply.

Kommunal planlægning er i gang

Placeringen i Glansager er allerede blevet behandlet på sidste TMU udvalgsmøde. Placeringen er ikke udpeget til tekniske anlæg endnu, og der er ikke udarbejdet en lokalplan for området, så denne proces skal igangsættes og der skal ligeledes udarbejdes et kommunalplantillæg og en miljøundersøgelse (en såkaldt VVM undersøgelse).

Vi har besluttet at undersøge alternative muligheder til Blans, men jeg vil gerne understrege, Blans er ikke droppet. Årsagen er, placeringen i Blans ikke har Sydals med i den radius af 20 kilometer, hvorfra husdyrgødningen til biogasanlægget skal komme. Derfor undersøger vi, om Glasager kunne være en mulighed, så vi får hele Sønderborg kommune med som forsyningsområde, siger teknik- og miljøudvalgsformand Frode Sørensen, S til Jydske Vestkysten.

Anlægget skal ligge ved siden af Genbrguspladsen

Den nye placering er ved siden af genbrugspladsen i Glansagerog og sikrer gode tilkørelselsforhold, både fra Als, men også fra motorvejen.

Artiklen er inspireret af energysupply.

24. april 2017

Moderne biogasproduktion

Et moderne biogasanlæg  består af en administrationsbygning, læssehaller til på- og aflæsning af biomasse samt procesbygning til varmevekslere mv. Derudover er der procestanke, for- og efterlagertanke, lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser, svovlrensningsanlæg til rensning af biogassen, gaskedel inkl. skorsten til procesvarme, gasfakkel, biofilter til rensning af ventilationsluft samt gasopgraderingsanlæg. Bygningshøjder på ressourcestankene er ca. 28 m.

Den producerede gas bliver ikke opbevaret på anlægget, men direkte renset og sendt ud i naturgasnettet, hvorefter den kan bruges som almindelig naturgas til opvarmning, madlavning, industrielle processer – fra sommeren også til byens 42 nye gasbusser.

Cookiepolitik